Hemmeligheden om Maria

I morgen fejrer vi i liturgien mindedagen for Skt. Louis-Marie Gringnion de Montfort (1673-1716). Hans forfatterskab har i mange år været som en lygte for min fod og en glødende ild i mit hjerte. Hvis du ikke kender Skt. Louis-Marie, bør du stifte nærmere bekendtskab med ham. Hvis du engang har stiftet bekendtskab med ham, men sat hans bøger tilbage på reolen blot for at samle støv, så bør du vende tilbage til ham og genopdage hans forfatterskab og lære af det på ny. Hvis du engang har forsøgt at læse nogle af hans bøger, men ikke syntes, at de sagde dig noget, kan det være, det var fordi, du ikke var klar til at tage imod ”hemmeligheden om Maria”, den hemmelighed, han har modtaget for frit, og som han giver videre gavmildt til andre, der søger Gud.

Lykkelig, sandelig, hvor lykkelig er ikke det menneske, som Helligånden åbenbarer ”hemmeligheden om Maria” for og delagtiggør ham i den sande visdom om hende. Lykkeligt er det menneske, for hvem Helligånden åbner lågen til denne lukkede have, så dette menneske kan træde ind i denne have med den ”forseglede” kilde, hvorfra han kan hente nådens levende vand og slukke sin tørst deri. Dette menneske finder kun nåde og intet væsen i Den mest elskede Jomfru Maria. Men han vil erfare, at den uendelige og hellige og ophøjede Gud på samme tid er omsorgsfuld og forstår hans svaghed. Da Gud er allestedsnærværende, er Han dermed at finde alle steder, selv i helvede. Men der er intet andet sted, hvor Gud er mere til stede end for Sin skabning og mere favnende overfor menneskets svaghed end i Maria. Det var i sandhed med dette for øje, at Han kom ned til jorden fra Himlen. Overalt er Han derudover de stærkes Brød og englenes Brød, men dvælende i Marias skød er Han børnenes Brød.

Skt. Louis-Marie Grignion de Montfort.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 27. februar 2007. Den kan læses på: https://vultuschristi.org/index.php/2007/04/the-secret-of-mary/

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s