Jeg bliver aldrig i stand til at takke tilstrækkeligt

En lille sjæl

Den salige Maria Gabriella var en ”lille sjæl”. Hun er relateret til Skt. Thérèse af Jesusbarnet og Det hellige Ansigt, den salige Elisabeth af Treenigheden, den salige Charles de Jésus, Skt. Thérèse Couderc og den unge Trappistpræst, den salige Marie-Joseph Cassant.

En taknemmelighed fyldt med tillid og overgivelse til Guds vilje

Maria Gabriellas liv var præget af to karakteristika:

1.      Taknemmelighed overfor Guds nåde. Hun sammenlignede selv med den fortabte søn fra Lukasevangeliet. Hun var fuld af taksigelse over for det kald, hun havde fået til klosterlivet, det kommunitet, hun var en del af og fremfor alt Guds nåde, som kaldte hende, isolerede hende fra verden, så hun blev Guds og opretholdt hende. Selv i sin sidste tid præget af smerte var hun fuld af taknemmelighed. 

2.      Hun ønskede at svare på Guds nåde med al sin styrke og give sig selv fuldt og helt, så Hans vilje kunne blive opfyldt i hende. Den salige Maria Gabriellas hellighed tager sit udgangspunkt i Den hellige Jomfru Maria. Selvom hun først boede i en afsidesliggende landsby på Sardinien, derefter i et Trappistkloster og endelig på en sengestue på et hospital, var Maria Gabriellas hellighed af universel karakter, den fremstår med det lys, der udgår fra saligprisningerne og Johannesevangeliet. Den salige Maria Gabriellas Legeme blev fundet i intakt stand i 1957 og befinder sig nu i et kapel på Trappist-Cisterciencer-klosteret i Vitorchiano. Siden hendes saligkåring er klosteret blevet velsignet med talrige kald, og man har videre grundlagt nye klostre i Italien, Argentina, Chile, Venezuela, Indonesien og Filippinerne.

Hendes egne ord

”Ved hjertets enkelhed frembærer jeg med glæde alt, O Herre”.

”Herren gav mig denne vej at gå, Han vil huske på mig og støtte mig i kamp”.

”Til Hans nåde overgiver jeg min skrøbelighed”.

”Foran mig så jeg et stort kors …, jeg troede, at mit offer var intet i forhold til Hans”.

”Jeg frembar mig selv fuldt og helt, og jeg trækker ikke det ord, jeg har givet, tilbage”.

”Guds vilje, hvad det end måtte være, er min glæde, min lykke og min fred”.

”Jeg bliver aldrig i stand til at takke tilstrækkeligt”.

”Jeg kan ikke sige andre ord end disse: ’Min Gud, Din herlighed’”.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 22. april 2016. Den kan læses på: I Will Never Be Able to Thank Enough – Vultus Christi

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s