Skade, ødelæggelse og en helgens reaktion på dette

På festdagen for Skt. Teresa af Jesus:

Jeg blev opmærksom på den skade og ødelæggelse, som disse lutheranere foretog i Frankrig, og hvordan deres miserable sekt voksede. Det bekymrede mig meget, og da jeg tænkte, om der var noget, jeg kunne gøre i denne sag, udgød jeg mine tårer for Herrens åsyn og bad for, at Han ville afværge dette store onde. Jeg ville have givet mit liv tusind gange for at frelse blot en ud af de mange sjæle, der gik tabt der. Og da jeg så, at jeg var kvinde og synder og ude af stand til at gøre alt det, jeg gerne ville gøre i Hans tjeneste, det som er og for altid vil være min store længsel, fordi Han har så mange fjender og så få venner, og de sidste af dem bør være pålidelige. Jeg besluttede at gøre det, jeg i det mindste formåede, nemlig at følge evangeliets anvisninger efter bedste evne og hjælpe de få søstre, der er her til at gøre det samme med tillid til Guds store godhed. Han, der aldrig vil undlade at hjælpe dem, der har besluttet sig for at opgive alt for Hans skyld. Da dette er mit eneste ønske, (og som jeg har gjort klart) håbede jeg, at deres (de andre søstres) dyder ville udgøre en modvægt til mine mangler, så jeg kunne blive i stand til at bringe Herren en vis glæde, og at alle vi søstre kunne hengive os til bøn for dem, der forsvarer Kirken, nemlig prædikanterne og de lærde, og gøre alt det, der står i vores magt til at hjælpe min Herre, der undertrykkes af dem, Han har vist Sin godhed overfor, og det synes, som om disse forrædere vil korsfæste Ham igen, og at Han intet sted har at lægge Sit hoved. (The Way of Perfection, Chapter One).

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 15. oktober 2016. Den kan læses på: Harm, havoc, and one saint’s response – Vultus Christi

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s