Pave Benedikt XVI gav et eksempel

I går var det den første lørdag i maj. Den hellige Fader Pave Benedikt XVI fremviste et enestående eksempel på pastoral nidkærhed overfor alle biskopper og sognepræster i Kirken ved at bede rosenkransen sammen med de troende i Basilikaen Santa Maria Maggiore. Det var dybt bevægende at se Den hellige Fader på knæ, mens han lod rosenkransens perler glide gennem sine fingre på en enkel, ydmyg og from måde. Han reciterede rosenkransens bønner på latin. En til lejligheden egnet antifon på latin, sunget samt et skriftsted indledte hver dekade. Salve Reginaden lauretanske litani og Regina Caeli afsluttede fejringen: Dette er et eksempel på det, der bør gøres i katedraler og sognekirker overalt i verden. Ved bønnens afslutning sagde Den hellige Fader: I dag viser vi sammen, at den hellige rosenkrans ikke er en from praksis, der hører fortiden til, og som har et nostalgisk præg over sig. Rosenkransen oplever på sin vis et nyt forår. Dette er uden tvivl ét af de mest markante tegn på den kærlighed, den unge generation nærer for Jesus og for Hans Moder, Maria.

Verden i dag er i stor udstrækning præget af distraktion, og derfor hjælper denne bøn os til at sætte Jesus i centrum. Det var det, Jomfruen gjorde. Hun grundede i sit indre over det, der var blevet sagt om hendes Søn, og videre grundede hun over det, Han gjorde og sagde. Når vi siger rosenkransbønnen, genoplever vi de vigtige og betydningsfulde øjeblikke i frelseshistorien, og vi gennemgår forskellige dele af Kristi mission. Med Maria bliver hjertet vendt mod Jesu mysterium. Jesus bliver centrum for vores liv, tid og i vor by og det ved fordybelse i glædens, lysets, smertens og herlighedens mysterier. Maria hjælper os til at tage imod den nåde, der udgår fra disse mysterier, så den gennem os kan komme ud i det samfund, vi er en del af og allerede i vores dagligdag bortrense alt negativt, samtidig med at det glade budskab forkyndes. Rosenkransen giver, når den bedes autentisk og ikke overfladisk eller mekanisk, både fred og forsoning. Den indeholder i sig selv den helbredende kraft, der er i Jesu allerhelligste Navn, som anråbes i tro og med kærlighed midt i Ave Maria.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 4. maj 2008. Den kan læses på: Setting An Example – Vultus Christi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s