Præstens legeme og Kristi Legeme

I det følgende afsnit fra ”The Dialogue”, hvor Skt. Catherine fra Siena ”samtaler” med Den evige Fader, retter Gud Fader fokus på det, at præsterne svælger i synd. Han sammenligner præstens legeme med Kristi Legeme. Læg mærke til, hvordan der i teksten er en genklang af bebrejdelserne (Improperia) i langfredagsliturgien: ”Jeg gjorde dette for dig … og du har til gengæld (overfor mig) gjort dette”. Et fokus på Jesu Sår og Hans dyrebare Blod er karakteristisk for Skt. Cathrine.

Præstens kød, der er blevet salvet og indviet

O, du foragtelige og elendige mand, ikke et menneske, men et dyr! At du skulle give dit kød, der er blevet salvet og indviet til mig, til prostituerede eller det, der er værre! Ved Min enbårne Søns Legeme på korsets træ blev dit kød og hele menneskeheden helbredt for det sår, Adam pådrog sig ved sin synd. O, du, der er elendigheden selv, Han bragte dig hæder, mens du er en skændsel for Ham! Han bragte dine sår lægedom ved Sit Blod og langt mere. Han gjorde dig til Sin præst, og du forfølger Ham med dit begær og vanærende synder! Den gode Hyrde lod de små får blive tvættet rene i Sit Blod. Men du besudler dem, der er rene. Du bruger din magt til at lade dem kaste på en møgbunke. Du, der burde være en genspejling af ære, er blevet en genspejling af vanære. Du og alle dine præstelige brødre har hengivet sig til ugudelighedens gerninger og gjort det stik modsatte af, hvad Min sandhed gjorde for jer.

Præstens øjne

Jeg tillod, at man gav Ham bind for øjnene, for at du kunne blive oplyst, og du har med dine øjnes begær skudt forgiftede pile ind i din sjæl og på dem, som du ulykkeligt ser på.

Hvordan præsten styrer sin tunge

Jeg lod dem give Min Søn eddike og galde at drikke, og du, som er ligesom et forhærdet dyr finder nydelse i fine retter, for du har gjort bugen til din gud. Fra din tunge udgår vanærende og tomme ord. Det er din pligt, at du med din tale formaner din næste, forkynder Mit ord og beder tidebønnen med hjertet såvel med munden. Men det, der kommer til Mine næsebor er kun lugten af skidt, der udgår fra din mund, mens du sværger og begår mened, som om du var en svindler, bølle og som en, der vidt og bredt taler og agerer blasfemisk overfor Mig.

Præstens hænder

Jeg lod dem binde Min Søns hænder, så du og hele menneskeheden kunne blive fri fra syndens snærende trællebånd og salvede og indviede jeres hænder, så I kan være præster, der tager vare på det Allerhelligste sakramente, men i stedet bruger i jeres hænder til forfærdelige og afskyelige berøringer. Alle de handlinger, du foretager med dine hænder, udtrykker fordærv og gør dig til djævelens håndlanger. O, du som er elendigheden selv, dig udvalgte jeg til en sådan værdighed, så du alene kunne tjene Mig, ja netop dig og enhver anden skabning, der bærer på fornuften.

Følgende afsnit er på en særlig måde smukt formuleret. Faderen fremstiller Sønnens Legeme som en ”trappe”, der fører til Ham (Faderen). Han taler om Jesu åbne side, hvorigennem man skuer Jesu inderlige Hjerte. Jesu Hjerte er et åbent sted for dem, der ønsker at smage Faderens ubeskrivelige kærlighed.

Præstens fødder

Jeg ville, at Min Søns fødder skulle nagles til korset og gjorde Hans Legeme til en trappe, du kan benytte. Jeg lod dem åbne Hans side, så du kan se Hans inderlige Hjerte. Jeg gjorde Ham til et åbent sted, hvor du kunne se og smage Min ubeskrivelige kærlighed til dig, når du fandt frem til – og så Min guddommelighed forenet med din menneskenatur. Der vil du se, at Jeg har gjort Blodet, du forvalter for Mig til et ”bad” beregnet til, at du kan bortvaske dine synder. Du har gjort dit hjerte til et tempel for djævelen! Og din vilje, som dine fødder er et billede på, bruger du til at bringe Mig skidt, snavs og misbrug. Din viljes ”fødder” vil ikke bære dig andets steds hen end til djævelens hjemsøgelse. Derfor forfølger du med hele dit legeme Min Søns Legeme ved at gøre det stik modsatte af det, Han gjorde, samt det, du og enhver anden har forpligtet jer til at gøre.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 30. april 2016. Den kan læses på: The Body of the Priest and the Body of Christ – Vultus Christi

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s