Rosenkransbønnen: Hver eneste dag og i dens fulde længde

Den 11.oktober var liturgisk set en mindedag for den velsignede (pave) Johannes XXIII. Mindre end et år, efter at han blev valgt til at tage plads i Peters Stol, genkaldte han sig i sin encyklika Grata Recordatio det indtryk, det gjorde på ham, at den årlige encyklika af Leo XIII vedrørende rosenkransen, opfordrede de troende til med trofasthed at recitere rosenkransen i løbet af oktober måned, og med dybfølt oprigtighed erklærede han, at han hver eneste dag bad rosenkransen i dens fulde længde.

Blandt de gode minder fra vore yngre dage er de encyklikaer, som pave Leo XIII plejede at skrive til hele den katolske verden, når oktober måned nærmede sig for at opfordre de troende til trofast at recitere Marias rosenkrans specielt i denne måned.

Disse encyklikaer var forskellige i forhold til deres indhold, men de var alle fyldt med levende visdom og ny inspiration og var samtidig relevante for det kristne livs praksis. I stærke og overbevisende vendinger formanede de katolikker til at bede til Gud i troens ånd ved Maria Hans Jomfrumoders forbøn og den hellige rosenkrans. For rosenkransbønnen er en særdeles prisværdig form for bøn og fordybelse. Når vi siger den, sammenfletter vi en mystisk krans bestående af en hel masse Ave MariaPater Noster og Gloria Patri. Og når vi med vor stemmes klang siger disse bønner, fordyber vi os i de grundlæggende mysterier i vores religion: Jesu Kristi inkarnation og menneskehedens frelse, og med den ene begivenhed efter den anden opfordres vi til at overveje disse dybere.

Disse vidunderlige minder fra vore yngre dage er hverken falmet eller forsvundet med livets gang, snarere tværtimod, vi kan her erklære ærligt og ligefremt, at disse år har gjort Marias rosenkrans mere kær for os. Vi undlader ikke at sige den hver eneste dag i dens fulde længde, og vi agter at recitere den med særlig hengivenhed i løbet af denne måned.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 13. oktober 2014. Den kan læses på: Vultus Christi

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s