Alt skal blive nyt og bedre

Maria som medforløserske

Jeg er begejstret for det afsnit, der er skrevet af Skt. Bernard, og som jeg læste her til morgen ved matutin, altså i forbindelse med tidebønnen om lørdagen for Den hellige Jomfru Maria. Denne dygtige kirkelærer tilskriver frelsen én mand og én kvinde, nemlig Jesus og Maria. Senere på dagen læste jeg Den hellige Faders homili, der blev givet ved Den hellige Messe i Saint Mary’s Cathedral i Sydney, og her opdagede jeg, at Hans Hellighed talte om det samme mysterium, nemlig at Den nye Eva samarbejder med Den nye Adam om at gøre den ulydighed, Adam og Eva udviste, god igen.

Skt. Bernard siger følgende (ved denne morgens matutin):

(Fra en prædiken af Bernard om Johannes Åbenbaring kapitel 12):

”Højtelskede! Én mand og én kvinde voldte vor ulykke. Men Gud ske tak, ved én mand og én kvinde blev alt genoprettet, og det endog med en rigelig nådes rente. For gaven er ikke som brøden, men velgerningernes storhed overgår tabets størrelse. Således har da den alvise og algode Skaber ikke sønderbrudt, hvad der allerede var ødelagt, men tværtimod genskabt det langt bedre, idet han nemlig dannede os en ny Adam af den gamle og omskabte Eva til Maria”.

Pave Benedikt XVI denne morgen i Sydney:

Kære venner, lad mig afslutte disse overvejelser ved at henlede jeres opmærksomhed på det store vindue i koret i denne katedral, som er en glasmosaik. Der kan man se Vor Frue, Himlens Dronning, der fremstår majestætisk på en trone ved siden af sin guddommelige Søn. Kunstneren har ladet Maria fremstå som Den nye Eva, der rækker et æble til Kristus, Den nye Adam. Denne handling er et symbol på, at hun gør vore første forældres ulydighed god igen. Dette æble er også et billede på den rige frugt, som hun ved Guds nåde bar i sit moderliv samt den frelste og herliggjorte menneskehed, som hun er gået forud for ind i himlens herlighed.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus 

Christi den 19. juli 2008. Den kan læses på: Vultus Christi

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s