Ave verum Corpus natum de Maria Virgine

På en vis måde besad Maria en Eukaristisk tro, allerede inden Eukaristien blev indstiftet, og det gjorde hun, fordi hun havde givet sit ja til i sit moderliv at bære på Guds Ord, der blev kød. Eukaristien er samtidig med, at Den er et minde om passionen og opstandelsen, en forlængelse af inkarnationen. Ved bebudelsen undfangede Maria Guds Søn rent fysisk – Hans legeme og Blod, og derved foregreb hun i sit moderliv det, der i en vis udstrækning sker rent sakramentalt i enhver troende, som i brødets og vinens skikkelse modtager Herrens Legeme og Blod.

Derved bliver det tydeligt, at der er en dyb sammenhæng mellem Marias fiat til englen og det amen, den troende siger, når denne modtager Herrens Legeme. Maria blev bedt om at tro på, at Den, hun undfangede ”ved Helligånden”, var ”Guds Søn” (Luk 1: 30-35). I forlængelse af Jomfruens tro, bliver vi i det Eukaristiske mysterium bedt om at tro på, at Den samme Jesus Kristus, Guds Søn og Marias Søn kommer til stede i sin fulde menneskelighed og guddommelighed i brødets og vinens skikkelse.

Salig er hun, som troede” (Luk 1,45). I inkarnationens mysterium foregreb Maria også Kirkens tro på Eukaristien. Da hun ved besøget hos Elisabeth i sit skød bar Ordet, der var blevet kød, blev hun på en måde et ”tabernakel” – historiens første tabernakel – i hvilket Guds Søn, stadig usynligt for vort menneskelige blik gav sig selv lov til at blive tilbedt af Elisabeth, idet hans lys ligesom stråler gennem Marias øjne og stemme. Er ikke Marias henrykte blik, da hun betragtede den nyfødte Kristi ansigt og vuggede Ham i sine arme, den uforlignelige model for den kærlighed, der skal inspirere os, hver gang vi modtager Den Eukaristiske Kommunion? (Johannes Paul II, Ecclesia de Eucharistia).

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 20. december 2006. Den kan læses på: https://vultuschristi.org/index.php/2006/12/corpus-christ-amen/

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s