Dit hjerte må ikke forfærdes

Lad intet skræmme dig eller gøre dig sørgmodigdit hjerte må ikke forfærdes, frygt ikke sygdom eller kval. Er jeg ikke her (ved dig), som din Moder”?

Jeg er din barmhjertige Moder

Den 9. december 1531, da den hellige Juan Diego var på vej til Messe, åbenbarede Den hellige Jomfru Maria sig for ham og talte til ham på Tepeyac skråningen. Her er, hvad hun sagde:

Det er sikkert og vist, du, den ringeste af mine sønner, at jeg er den fuldendte og evige Jomfru Maria, moder til den sande Gud, fra Hvem alt liv stammer, Han er Herre over alle ting, nært og fjernt og Han er himlens og jordens Herre. Jeg ønsker dybt og inderligt, at der på netop dette sted opføres et fredhelligt sted for mig. Her vil jeg vise, stille til skue og give al min kærlighed, medfølelse, hjælp og beskyttelse til hele folket. Jeg er din barmhjertige Moder, den barmhjertige Moder for jer alle, der bor i dette land samt menneskeheden og for alle dem, der elsker mig, anråber mig, søger mig og har tillid til mig.

På dette sted vil jeg høre deres gråd, deres sorg og afhjælpe og lindre deres mange lidelser, i de henseender de trænger og i forhold til deres ulykker. For at mit ønske kan blive opfyldt, må du drage til Mexico City, til biskoppens bolig og fortælle ham, at jeg har sendt dig, og at det er mit ønske, at man bygger mig en bolig på dette sted og opfører mig et tempel i dette landskab. Fortæl ham det, du har set og hørt og vær forvisset om, at jeg er taknemmelig for, at du gør det, jeg beder dig om. Jeg vil skænke dig lykke og belønne dig for den tjeneste, du her gør for mig. Og du vil modtage en fortjeneste, for jeg vil kompensere for din træthed og det arbejde, du vil få med at fremsætte mit ønske, når du bliver sendt som min budbringer. Du, min ringeste søn, kender nu mit ønske, gå nu og gør det arbejde, der skal gøres.

Dit hjerte må ikke forfærdes

Et par dage senere, den 12. december 1531, åbenbarede Guds Moder sig igen for Juan Diego og sagde:

Lad intet skræmme dig eller gøre dig sørgmodig, dit hjerte må ikke forfærdes, frygt ikke sygdom eller kval. Er jeg ikke her (ved dig), som din Moder? Er du ikke under min beskyttelse? Er jeg ikke din kilde til sundhed? Bliver du ikke på lykkelig vis dækket af min kappes fold og er i sikkerhed i min favn?

Dette er vejen

Profeten Esajas’ julebudskab ligner bemærkelsesværdigt det, som Guds Moder siger til Juan Diego:

Du folk på Zion, der bor i Jerusalem, græd ikke! Han viser dig nåde, når du råber til ham; når han hører det, svarer han dig. Herren giver jer ulykkesbrød og trængselsdrik; men din vejleder vil ikke holde sig skjult. Med egne øjne skal du se din vejleder. Med egne ører skal du høre et ord, der lyder bag dig: ’Her er vejen, den skal I følge!’ I vil jo til højre, og I vil til venstre” (Es 30: 19-21).

Juan Diegos lod i livet var tårer, han spiste af det brød, der smager af modgang, og han drak af det vand, der smager af lidelse. Jomfruen, Guds Moder blev hans lærerinde. Han beskrev den blide moderlige stemme, der kaldte på ham, ”Juanito, kæreste Juan Diego” og ledte ham op på toppen af skråningen, hvor hun ventede på ham.

Sol, måne og stjerner

Esajas profeterede, at ”Månens lys bliver som solens, og solens lys bliver syv gange så stærkt, som syv dages lys, den dag herren læger sit lemlæstede folk og helbreder de sønderslåede” (Es 30: 26). Den kvinde, der åbenbarede sig for Juan Diego, havde placeret sig foran solen, der strålede med stor kraft. Aztekerne tolkede dette således, at hun var større end solguden, som de tilbad og frygtede. Hendes fødder hvilede på en halvmåne, symbolet på månegudinden, søster til solguden. Symbolikken i dette mirakuløse billede stod klart for aztekerne, ligesom den også var tydelig for kristne, der kendte den mystiske kvinde fra Johannes’ Åbenbaring: ”Og et stort tegn viste sig på himlen, en kvinde klædt i solen, med månen under sine fødder og med en krone af tolv stjerner på sit hoved ” (Åb 12: 1). Den Gud, som ”bestemmer stjernernes tal og kalder dem alle ved navn” (Sl 147: 4) dækkede kvindens kappe med stjerner, arrangeret på netop den måde (stjernebillede), som stjernerne ville have stået på himlen den 9. december 1531.

Der, hvor himlen og jorden ”mødes”

Ordene fra den barmhjertige Moder af Guadalupe til Skt. Juan Diego var et udtryk for de ord og gerninger fra hendes guddommelige Søn, som ”gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse” (Matt 9: 35). I Guds plan skulle Tepeyac blive ét af de mystiske steder, hvor himlen ”møder” jorden. ”Himmeriget er kommet nær!” (Matt 10: 7).

Overalt hvor Den hellige Jomfru er elsket og bliver anråbt, der finder man himmeriget, og overalt hvor Den hellige Jomfru bliver glemt, hvor hendes rolle i forhold til frelsesøkonomien bliver minimeret eller latterliggjort, hvor hendes billede ikke æres, og hvor hendes sødmefulde navn ikke bliver sagt uophørligt i bøn, der har den gamle slange rejst sig, og man hører helvedes hvislen.

Jeg er helt din

Den 31. juli 2002 kanoniserede den hellige Johannes Paul II den ydmyge Juan Diego i overværelse af 12 millioner mennesker. Når man gennemgår den rigdom, der er i den åndelige arv Johannes Paul II efterlod Kirken, er det første, man opholder sig ved, det budskab, der prægede hans pavelige våbenskjold: Totus tuus. Disse to ord er rettet til Den hellige Jomfru Maria, Guds Moder: Jeg er helt din. Skt. Juan Diego opfordrer os alle til, at vi uden forbehold betror os til Guds Moder og samtidig foretager en (personlig) indvielse til hende. Det, Vor Frue sagde til Juan Diego for 475 år siden, gentager hun til hver af os i dag:

Lad intet skræmme dig eller gøre dig sørgmodig, dit hjerte må ikke forfærdes, frygt ikke sygdom eller kval. Er jeg ikke her (ved dig), som din Moder”?

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 11. december 2018. Den kan læses på: https://vultuschristi.org/index.php/2018/12/let-not-your-heart-be-disturbed

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s