Om I i dag ville lytte til hendes stemme, gør ikke jeres hjerter hårde

Der er ikke det, jeg ikke vil gøre for syndere

Den hellige Jomfru Maria, alle helgeners dronning, er også barmhjertighedens moder og syndernes tilflugt. Der er ikke det, hun ikke vil gøre for den, der faldet i synd, og hjælpe ham på fode igen, så han fjerner sig fra sin synd. Der er ikke det, hun ikke vil gøre for at lede en synder til sin Søns Hjerte. Skønt Maria var uden syndens plet fra det øjeblik, hun blev undfanget, er hun ikke afvisende overfor syndere, tværtimod, hun føler sig draget af dem. Gud har givet hende et hjerte, der er opfyldt af medlidenhed for syndere. Maria vil blive ved med at følge en synder, selvom denne går ad vejen mod helvedes porte. Hun vil bede for ham og med ham, om at han rækker sin hånd imod hendes. Det er kun i herlighedens lys, at det vil stå klart for os, hvor stort et antal syndere, Guds Moder har frelst og i sin store barmhjertighed ledt til stor hellighed. Jeg tror, at der eksisterer visse syndere, som det glæder Vor Herre, at de er Hans Moders. På en eller anden måde overdrager Han dem til hendes hjerte og lader dem være i hendes varetægt. Syndere, der accepterer denne særlige handling fra Gud ud af Hans barmhjertighed og visdom, vil nødvendigvis opnå hellighed altså at blive helgener. I himlen vil de stråle med en særlig herlighed, som er en genspejling af Maria Ubesmittede Hjerte. Dette er sandsynligvis årsagen til, at Skt. Bernard, Skt. Alphonsus, Præsten fra Ars samt mange andre helgener, når de stiftede bekendtskab med forhærdede syndere, overdrog dem til Marias varetægt, som deres sidste tilflugtssted. Det, ingen prædiken kan gøre, eller tårer kan opnå, det gør Maria, og hun fuldfører det. Selvom Jomfru Maria er helgenernes dronning, er hun endnu mere dronning for dem, som hun har frelst fra syndens åg. Der er intet hos Jomfru Maria, som ikke fuldt og helt er en del af Guds barmhjertighed.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 31. oktober 2006. Den kan læses på: https://vultuschristi.org/index.php/2006/10/if-today-you-hear-her-voice-harden-not-your-hearts/

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s