Magnificat udtrykker Eukaristiens mysterium

Skt. Johannes Paul II

Salig er hun, som troede” (Luk 1,45). I inkarnationens mysterium foregreb Maria også Kirkens tro på Eukaristien. Da hun ved besøget hos Elisabeth i sit skød bar Ordet, der var blevet kød, blev hun på en måde et ”tabernakel” – historiens første tabernakel – i hvilket Guds Søn, stadig usynligt for vort menneskelige blik, gav Sig selv lov til at blive tilbedt af Elisabeth, idet Hans lys ligesom stråler gennem Marias øjne og stemme. Og er ikke Marias henrykte blik, da hun betragtede Den nyfødte Kristi Ansigt og vuggede Ham i sine arme, den uforlignelige model for den kærlighed, der skulle inspirere os, hver gang vi modtager Den Eukaristiske Kommunion? (Ecclesia de Eucharistia nr. 55)

Kristi skjulte Ansigt

Kristi Ansigt var skjult i Vor Frues jomfruskød. Det var skjult, men fremstod alligevel med en vidunderlig stråleglans. Jesus var skjult i Maria, ligesom Han er skjult i Tabernaklet. (Den traditionelle brug af et tabernakelforhæng antyder, at Han er skjult både i Maria og i Tabernaklet). Jomfruen bærer ved besøget hos Elisabeth i sit moderliv Guds menneskelige Ansigt lige under sit hjerte. Den glæde, der stråler fra jomfruens ansigt, mens hun istemmer sin Magnificat, er selve den glæde, der stråler i evighed fra Ordets Ansigt i Faderens nærvær. Jomfrumoderens skød omfavnede fremtidige generationer, så de kunne vide, at ”i mørket skal lys skinne frem: Han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi Ansigt” (2 Kor 4: 6).

Jomfruen som et tegn

Det er det, der kommer til udtryk på en gammel ikon, som viser Guds Moder, og som kaldes ”Tegnet på”. Denne ikon viser Hende som Jomfruen, der lader Magnificat komme over Sine læber og den Eukaristiske kvinde. Det guddommelige barn, der befinder sig i hendes moderliv, der er et Tabernakel, bliver synligt for troens øjne. Gudsbarnet stråler fra Vor Frues skød, ligesom Det stråler fra det Allerhelligste sakramente, der står på alteret. Elisabeth oplevede en indre oplysning ved den udstråling, der udgik fra Kristi skjulte Ansigt, og det lille barn Johannes skjult i hendes skød sprang af glæde. Det er det samme lys, som strålede fra Barnet Jesus og Hans ansigt i Tabernaklet i Vor Frues moderliv, som stråler ud på os fra Hans Eukaristiske Ansigt.

Kristi Eukaristiske Ansigt

Kristi Eukaristiske Ansigt skjult i tabernaklet eller åbenbaret for vore øjne under Den hellige Messe eller stillet til skue i monstransen kommer for at bringe lys i mørket, lægedom til dem, der har behov for helbredelse, glæde til at dulme sorg og tilgivelse for enhver synd. Så ofte Kristus bliver ført frem i Den hellige Eukaristi, som da Han kom til verden fra Marias jomfruelige moderskød den første jul, kan Kirken synge, som Den gør hvert år ved første vesper på dagen for Herrens fødsel: ”Rex pacifius magnificatus est, cuius vultum desiderat universa terra” (Vor Fredsfyrste er såre stor, al jorden higer efter Hans åsyn).

Et glædens besøg

Til den fest, vi i dag fejrer, nemlig Marias besøg hos Elisabeth, indbydes vi til at efterligne Elisabeths tro. Elisabeth, der uden at kunne se det, blev oplyst af Guds menneskelige Ansigt, som var i det tabernakel, som var Marias moderliv. For os er det det samme Guds menneskelige Ansigt skjult i sakramental skikkelse, som er brød og vin. Den Allerhelligste Eukaristi skal ses som et besøg af Den skjulte Kristus: Han kommer altid sammen med sin Jomfrumoder, og det er af hende, at vi kan lære, som Skt. Johannes Paul II sagde, at synge, at ”Magnificat udtrykker Eukaristiens mysterium” (Ecclesia de Eucharistia nr. 58). Således bliver Kristi skjulte Ansigt for os, som det var for Vor Frue Maria og Skt. Elisabeth, det uudtømmelige kildevæld af Guds glæde.
Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 2. juli 2020. Den kan læses på: https://vultuschristi.org/index.php/2020/07/13396/

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s