Den salige Anna Maria Taigi, hustru og moder

Lad Din nådige gunst, vi beder Dig, Herre, styrke Dine trofaste, at dem, du har ledt ved den salige Anna Marias dydige eksempel, at de ved hendes forbøn, og ved deres hellige gerninger her på jorden, i Himlen må blive kronet med hende”.

Kvinder, jeg beundrer

Den 9. juni fejrer vi festen for den salige Anna Maria Taigi (1769-1837). Hun fremstår som noget særligt for mig, fordi hun minder om nogle af mine venner – gifte kvinder med børn – som ligesom hende bærer deres kors med gavmildhed, værdighed og bøn. Den salige Anna var blevet givet en lyskugle, der svævede ovenover hendes hoved, og i den kunne hun se, hvad Kirken og verden behøvede. I denne lyskugle af åndelig indsigt fremkom svar på hendes spørgsmål, og de udfordringer hun blev mødt med. Derudover modtog hun fra lyskuglen anvisninger rettet til hende personligt og for dem, der anbefalede sig til hendes forbøn. Ingen af mine venner, som jeg nævnte ovenfor, har en lyskugle svævende over sig. Men de er i vedvarende bøn og er tålmodige i trængsel og i deres kærlighed til deres familier.

Om at give et hjem et katolsk præg

Anna Maria fik i sit hjem et lille rum indrettet som kapel med et krucifiks, et billede af Den hellige Moder og Skt. Philomena og med en lampe, hvis olie var medvirkende til at udføre mirakler. Hun bad sammen med sin familie rosenkransen hver aften, og dette blev efterfulgt af en oplæsning af et stykke omhandlende dagens helgen og dennes liv. De gjorde brug af helligt vand (til at gøre korsets tegn), når familien gik ind i – og forlod deres hjem. De havde fokus på, at søndagen blev benyttet til tilbedelse, hvile og sygebesøg på Roms hospitaler. Meget tidligt i sit ægteskab blev Anna Maria optaget som lægsøster i Trinitarernes Ordine Secolare og bar deres karakteristiske hvide skapular med det blå og røde kors. En gang da Vor Herre var ved at lede hende ind i en mystisk trance, sagde hun til Ham: ”Lad mig være i fred. Gå væk med dig. Jeg har arbejde, jeg skal udføre. Jeg er mor og skal tage mig af min familie”.

Tålmodighed

Hun bar med tålmodighed sin mands opfarende temperament: Engang kastede han bordet, der var dækket op til middag, igennem luften, og på et andet tidspunkt, kastede han en polstret stol ud ad vinduet, som det var meningen, at parrets søn skulle have i hovedet, og dette skete, mens drengen flygtede hen ad gaden nedenfor vinduet. Anna Maria passede også sine gamle forældre med mildhed og ro, selvom de var forbitrede og krævende.

En særlig (op)gave

Kardinaler, biskopper, fyrster og adelige kvinder hørte om de mystiske evner, Anna Maria var blevet begavet med, og derfor opsøgte de hende for råd og vejledning. Hun hjalp dem på en enkel måde og afviste kategorisk at modtage penge eller gaver til gengæld, selv når disse kunne være til gavn for hendes familie. ”Man bør ikke”, sagde hun, ”sammenblande penge med Guds gerninger”.

Den himmelske værnehelgen for husmødre og mødre

Fredag den 2. juni 1837 gik hun til sit sengeleje med stærk feber. Hun gennemgik en hård medicinsk behandling, som tærede kraftigt på hendes kræfter. Hun døde fredag den 9. juni 1837 i en alder af 64 år. Anne Maria efterlod sig et ry for sin hellighed og gode gerninger. Hendes mand gjorde sit ypperste for at give vidnesbyrd om hendes dyder i processen frem til hendes saligkåring. Efter 18 år blev hendes kiste åbnet, og hendes legeme så ud som, at der var tale om en person, der lige var faldet i søvn. Den 18. august 1865 blev hendes legeme overført til Kirken San Crisogono i Trastevere, hvor det stadig er opbevaret. Hendes legeme fremstår den dag i dag, som da man første gang åbnede hendes kiste. Pave Benedikt saligkårede Anna Maria Taigi, hustru og moder, den 30. maj 1920.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 8. juni 2007. Den kan læses på: Blessed Anna Maria Taigi, Wife and Mother – Vultus Christi

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s