Præsten, der er forenet med det Hellige Hjerte

Hans Eminence, kardinal Burke taler helgenernes sprog:

”Ja, det er ved at forblive tæt ved det uudtømmelige fond af sandhed og kærlighed, som udgår fra Jesu prægtige gennemborede Hjerte, at præsten finder den visdom og styrke, der skal til for at lede sin flok i sandhed og med kærlighed. Præsten fra Ars definerede præsten som den kærlighed, der udgår fra Jesu Hellige Hjerte. Den præst, der er forenet med Jesu Hellige Hjerte, vil ikke bukke under for fristelsen til overfor sin flok at benytte andre ord end dem, der kommer fra Kristus, og som er blevet overdraget på en ufejlbarlig måde af Kirken. Han vil ikke falde for fristelsen til at erstatte disse ord med ord fra en lære, der forvirrer og fører til vildfarelser”.

(Kardinal Raymond Leo Burke)

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 12. august 2015. Den kan læses på: https://vultuschristi.org/index.php/2015/06/the-priest-who-is-united-to-the-sacred-heart/

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s