Dette ene spørger kærligheden efter

Den romerske legionærs spyd havde gjort sit arbejde og gjort det godt, fordi han havde ladet spyddet åbne hjertes kød, og fra såret flød en rivende strøm, ”et flodløb, der glæder Guds by” (jf. Sl 46:5).

Han, som blev løftet op ”udløste sit Hjerte som vand for Herrens ansigt” (jf. Klages 2:19). ”Den, der har set det, har vidnet om det … og hans vidnesbyrd er sandt” (Joh 19:35). Zakarias’ profeti blev på forunderlig vis opfyldt: ”På den dag åbnes der for Davids hus og for Jerusalems indbyggere en kilde, som skal rense for synd og urenhed” (Zak 13:1).

Rens mig med isop for synd, vask mig hvidere end sne” (Sl 51:9). Blod, der er rubinrødt og vand ”klart som krystal” (Åb 22:1) flød som brændende ild og gjorde alting rent på sin vej og slukkede tørsten hos de få, der stod og så til og ventede i skyggen på kærlighedens udstrakte vinger.

Ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster Maria, Klopas’ hustru og Maria Magdalene” (Joh 19:25), ”og den discipel han elskede” (Joh 19:26). ”De skal se hen til ham, de har gennemboret” (Joh 19:37 og Zak 2:10).

Og se, de så, det blodige og åbne sår og fandt den åbne port. ”Men ved din store trofasthed kan jeg gå ind i dit hus; jeg kaster mig ned i dit hellige tempel i ærefrygt for dig” (Sl 5:8). ”Kun ét ønsker jeg fra Herren, kun det længes jeg efter: At bo i Herrens hus, så længe jeg lever, og søge svar i hans tempel” (Sl 27:4).

Kærlighedens arme favnede bredt og naglede keruben til korsets træ. Spyddet blev løftet op mod himlen og reflekterede det svage lys mod den mørke himmel. Med et enkelt stød blev ”det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ” (1 Mos 3:24) vristet fri (af Svagheden selv) af stærke englehænder og stukket tilbage i skeden.

Den lukkede port (til paradiset) blev åbnet, og Den, der elsker, møder os med Sin omfavnelse, Han er den sikre og eneste vej, ”for ingen kommer til Faderen (uden ved Ham)” (jf. Joh 14:6), og det er gennem tærsklen til porten, der består af det åbne kødsår og udgydte blod.

Her åbenbarer Davids sang mysteriet: Hvilestedet blev et hjerte, og hjertet blev et hvilested. ”Der fandt dit folk en bolig, i din godhed sørgede du for de hjælpeløse, Gud” (Sl 68:11).

Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vanføre, blinde og lamme herind” (Luk 14:21). ”Gå straks ud på vejene og langs gærderne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt” (Luk 14:23). ”De vildfarne vil jeg lede efter, de bortkomne vil jeg føre tilbage, de kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde” (Ez 34:16).

Kryds tærsklen til dette Hjerte ved nattetide med det håb, der oplyser vejen for dine skridt. Du går derind, for det er dit ønske, og fordi du vil dvæle derinde af kærlighed, og det sammen med Johannes (som Jesus elskede) og Paulus og de mystikere, der har fulgt i deres fodspor, og for ”at (du må) have styrke til at forstå, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så man fyldes, til hele Guds fylde nås” (jf. Ef 3:18-19).

Det gennemborede Hjerte blev Kærlighedens sidste bevis. ”For mens vi endnu var svage, mens vi endnu var syndere” (jf. Rom 5:6 og 8), blev der lavet en åbning i Kærlighedens side.

Dyk derpå med ærefrygt ned i strømmen af vand og blod. Rengør din sjæls vansirede ansigt i den rivende strøm af renhed, så det vaskes rent og bliver som Hans billede, der, hvor der gives kærlighed til den, der ikke er elsket, der hvor det, der er blevet beskadiget, heles af kærlighed, og der hvor det, der er gammelt og rustent, bliver gjort nyt.

Dette er måden, hvorpå Kærligheden bringer lægedom, for det er kun Kærligheden, der kan hele det, Kærligheden har skabt. Kærligheden siger: ”Se, jeg gør alting nyt” (Åb 21.5). Kærlighedens glæde er dét ene får, Den søgte efter og fandt og glædes over dets tilbagekomst ”på de mørke skyers og mulmets dag” (Ez 34:12).

Kærlighedens glæde er Hans Hjerte, der er blevet åbnet for alles skyld, som er blevet ”udvalgt for at gøre de vise til skamme, og det svage, der er blevet udvalgt for at gøre det, som er noget, til ingenting” (jf. Kor 1:27). Kærligheden udvalgte ”det som verden ser ned på, og som ringeagtes, som ingenting er … for at gøre det som er noget, til ingenting” (1 Kor 1:28), for det er Den, Hans barmhjertige Hjerte kommer til syne. Andre kommer og banker på Hans hjertes dør og siger: ”Herre, Herre luk os ind”, men det er deres egen ophøjelse og oplysthed og ikke deres synder, der er en hindring for, at de kan komme ind. ”Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke” (Matt 25:12). Dette gælder den, der ikke har kendt til Mit barmhjertige Hjerte, og som ikke har følt behov for Min lægedom eller har kendt til – eller troet på den kærlighed, som Gud har til os (jf. 1 Joh 4:16). Dette er det eneste, kærligheden spørger efter, at vi fra vort inderste (jf. Sl 129:1) tror på Kærligheden og bevaret af kærligheden aldrig tvivler på barmhjertighedens Hjerte.

Dette er ”hans planer (som) varer i slægt efter slægt” (Sl 32:11). Kom derfor til det vand, der tvætter enhver urenhed bort og slukker al tørst.

Kom og få lægedom ved Blodet. Hvis du vil udfries fra døde, så kom (jf. Sl 32:19). Hvis du vil have stillet din sult under hungersnøden, så kom (jf. Sl 32:19). Hvis du vil elskes. Så kom.

Ligesom Kærligheden intet holdt tilbage fra Sit Hjerte i det offer, der én gang for alle blev båret frem fra korsets træ, således nu tilbageholder Kærligheden intet fra Hans Hjerte i Det hellige Messeoffer, Faderen og os. Alt er blevet givet, og det er det, der er Det hellige Hjertes mysterium.
Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 19. december 2020. Den kan læses på: This One Thing Does Love Ask – Vultus Christi

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s