Salige er de fattige i ånden

Dette hellige evangelium skriver apostlen Matthæus 5:1-12

Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:

Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.

Salige er de, som sørger, for de skal trøstes.

Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden.

Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.

Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.

Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.

Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.

Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres.

Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt 

ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.

(Matt 5: 1-12).

Saligprisninger er en kilde til liv

Evangeliet, hvor saligprisningerne optræder, efterlader os et oplysende aftryk i disse mørke dage, der præger de to første uger i november. Vi læser saligprisningerne fra Matthæusevangeliet på festen for alle helgen. Dernæst den 6. november hører vi om saligprisningerne hos Skt. Lukas i hans Evangelium. Saligprisningerne er den egentlige struktur for den monastiske måde at leve på. Den hellige Benedikts regel er en asketisk og mystisk frembringelse af saligprisningerne under Helligåndens indflydelse, Helligånden som er retfærdighedens Ånd. Kapitel syv i den hellige regel, der handler om de tolv trin, der leder til ydmyghed, er i virkeligheden en beskrivelse af et menneske, hvis indre liv er oplyst af saligprisningerne. Moder Mectildes lære om at efterligne Den hellige Hostie (i Le véritable esprit) svarer også på sin egen måde til saligprisningernes nåde. Enhver autentisk udvikling af det asketiske og mystiske liv stammer fra saligprisningerne.

At lære at tilbede

I dag er det min intention at give jer et indblik i, hvordan saligprisningerne former vores særlige karisma, der handler om den Eukaristiske tilbedelse. Den stille og indre bøn foran Jesu Eukaristiske Ansigt er ikke noget, der falder alle let at gøre. Ofte kræver dette en længere periode, hvor man opøver denne kunnen, og det gør man ved tålmodig udholdenhed i troens uklarhed, i håbets stilhed og i sårbarheden ved kærlighedens selvopofrelse. Saligprisningerne, som er Ordets ord, er en måde, hvorpå man går ind i en relation med Den skjulte Jesus i det Allerhelligste sakramente.

Et billede på Guds fattigdom

Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres”. Når man går til tilbedelse, behøver man ikke at medbringe andet end sig selv. Kom foran Vor Herre med tomme hænder. Kom foran Ham i stor fattigdom, uden tanker, uden ord, uden den strukturerede sikkerhed og uden forventninger. Se på Guds fattigdom i det Allerhelligste sakramente. Hostien åbenbarer mysteriet om Guds fattigdom. Hostien er et billede på Guds fattigdom. Det er sjældent, at afbildningen af korsfæstelsen skildrer Jesu fattigdom, Hans absolutte fattigdom på korsets træ. Den hellige Hostie er derfor en sakramental tilstedeværelse af Kristi fattigdom, Kristus som ”…for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom” (jf 2 Kor 8:9). I nærværelse af en sådan fuldstændig fattigdom, hvem kan da opretholde den betragtning, at man hævder ejerskab over noget eller kontrollere nogen? Når vi fristes til at løbe væk fra tilbedelsens stilhed, er det, fordi vi ikke kan udholde Hostiens fattigdom, det er, fordi vi ikke kan bære at se os selv frataget alle de ting, vi søger sikkerhed i og mening med.

I lyset af Dit Ansigt

Selvom vi er vant til at tale om, at vi ”udstiller” det Allerhelligste sakramente, så er det faktisk os, der udsættes for Kristi gennemtrængende blik, når vi kommer frem i tilbedelse foran Den hellige Hostie. ”Du har stillet vore synder for dine øjne, vore skjulte overtrædelser i dit ansigts lys” (Sl 90:8). Det menneske, der tilbeder bliver fattig i ånden, og det menneske, der er fattig i ånden, vil være i tilbedelse.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 6. november 2013. Den kan læses på: Blessed are the poor in spirit – Vultus Christi

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s