Salige er de rene af hjertet

Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud

Set i lyset af det Allerhelligste sakramente, så åbenbarer denne saligprisning en tofoldig nåde: 1) salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud, og 2) salige er de, der retter blikket mod Gud, for deres hjerter skal blive rene. Hvem af os nærmer sig ikke Gud med et hjerte, der er formørket og tilsølet af synd? Vor sjæles fjende gør sit bedste for at få os til at tro, at fordi vore hjerter er præget af urenhed, er det nyttesløst at søge Guds Ansigt. Satan ved udmærket, at Herren Jesus vil vaske hjerterne rene hos dem, der søger Hans Ansigt. Han ved, at den renhed, der er blevet tabt ved synd, vil blive genoprettet, når man tager imod Hans guddommelige venskab. Derfor benytter den onde alle sine mest raffinerede strategier til at forhindre en sjæl i at bede.

Jeg vil stænke rent vand på jer

Det menneske, der begynder at bede, således som han er og bevidst om, at hans hjerte er præget af urenhed, vil snart begynde at glæde sig over, at renheden bliver genoprettet i hans hjerte, noget, han aldrig ville kunne opnå ved egen indsats. Dette menneske vil på det personlige plan opleve den sandhed, der ligger i Herrens løfter, og som bliver udtalt af profeten Ezekiel: ”Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed og for alle jeres møgguder; jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud” (Ez 36:25-27).

Guds Ansigt

I en salme vi synger ved daggry hver søndag og ved fejringen af større liturgiske fester, beder vi: ”Kun han er min klippe og min frelse, min borg, så jeg ikke vakler” (Sl 62:3). I ethvert menneske eksisterer der et kompas, der leder hjertet til Herrens bolig, til det sted, hvor mennesket med sikkerhed kan finde Gud. ”Hvor er din bolig vidunderlig, Hærskarers Herre! Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Selv spurven finder sig et bo, og svalen en rede, hvor den lægger sine unger, ved dine altre Hærskarers Herre, min konge og min Gud. Lykkelige er de, der bor i dit hus, til stadighed kan de prise dig” (Sl 84:2-5). Salmistens forhåbninger er den inspirerende artikulation af en kalden på Gud, som ret beset er svær at sætte ord på, og som Helligånden, der er fingeren på Guds højre Hånd, har indskrevet i ethvert menneskes hjerte. ”Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt?” (Sl 42: 2-3).

Skab et rent hjerte i mig, O Gud

Den, der nærmer sig Den hellige Hostie og dvæler i Dens udstråling og ønsker at se Gud og længes efter at se Hans Ansigt, vil over tid ikke blot opleve et presserende ønske om hjertets renhed, men også den vidunderlige opfyldelse af det ønske, Helligånden har ladet spire frem hos ham. ”Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd! Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din hellige ånd fra mig! Lad mig atter frydes over din frelse, styrk mig med en villig ånd!” (Sl 51: 12-14).

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 21. november 2013. Den kan læses på: Blessed are the clean of heart – Vultus Christ

(Oversat Af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s