Castitatem amare

Det er passende på denne fest for den hellige Maria Goretti, jomfru og martyr, at overveje kyskhed, som er den glædesfulde dyd.

Kyskhed leder til håb og glæde. Manglende kyskhed leder til fortvivlelse og sorg. Kyskhed glæder Gud, og manglende kyskhed glæder djævelen. Kyskhed gør sjælen åben for Gud, og manglende kyskhed gør sjælen åben for djævelen. Derfor, som den hellige Benedikt siger: Castitatem amare ” at elske kyskhed”.

Kyskhed skaber en grobund for andre dyders vækst, manglende kyskhed er derimod hæmmende for andre dyders vækst og vil, hvis man ikke agerer præventivt, inficere og ødelægge dem. Kyskhed åbner op for en dyb guddommelig nærhed, manglende kyskhed afskærer en dyb guddommelig nærhed og virker tiltrækkende på onde ånder og skaber grobund for en større forbundethed med dem.

Kyskhed giver åndelig autoritet og får sjælen til at udstråle en metafysisk fred. Manglende kyskhed ødelægger åndelig autoritet og afføder, at sjælen udsender en fornemmelse af uro, at den er i problemer, og at den er præget af tristhed.

Kyskhed er en belønning i sig selv, idet kyskheden disponerer sjælen for en vedvarende og tæt relation til Gud. Manglende kyskhed er en straf i sig selv og gør sjælen tung og uden fornemmelse for åndelig glæde.

En manglende kyskhed påvirker viljen og gør den svag, den inficerer hukommelsen og formørker forestillingsevnen. Selv kroppen påvirkes i negativ retning af manglende kyskhed, for den manglende kyskhed giver anledning til psykosomatiske reaktioner, træthed og rastløshed. Den manglende kyskhed svækker kroppens modstandskraft mod sygdom ved at bestyrke sjælens alliance med synden. I sidste ende vil den manglende kyskhed fremkalde vantro, fortvivlelse og et had til Gud.

At vandre ad kyskhedens sti er at gå på glædens vej, der fører til en ubeskrivelig sødme i foreningen med Gud. Sjælen er skabt for sandheden, sjælen længes efter sandheden og genkender sandheden, når hun møder den.

Den sjæl, der næres af sandheden, styrkes i det gode og udstråler en metafysisk skønhed. Den manglende kyskhed forblinder sjælen, så den ikke ser sandheden. Den kyske sjæl holder fast ved Herrens ord: ”Sandheden vil sætte dig fri”. Manglende kyskhed fremmaner i værste fald afsky for Sandheden samt foragt for Sandheden, der får sjælen til at afvise den.

Kyskhed blomstrer i lyset, og kyskheden vender sig mod lyset som solsikken, der vender sig mod solen. Den manglende kyskhed formørker sindet og får sjælen til at foretrække mørkets dække fremfor Sandhedens lys. Det er derfor, at en manglende kyskhed er tæt forbundet med den last, det er at lyve. Den manglende kyskhed er grundlaget for en mangfoldighed af løgne, fejlslutninger og bedrag.

Kyskhed er tæt knyttet til det at elske sandheden, og den glæder sig over det, der er smukt, den følger efter det, der er godt og skaber en stemning af glæde, hvori Helligåndens andre frugter trives og gror. Hvis du ønsker at være glad, så vær kysk.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 6. juli 2016. Den kan læses på: https://vultuschristi.org/index.php/2016/07/chastity-the-joyful-virtue/

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s