Festen for Det Dyrebare Blod

Da jeg første gang så Berninis ikke så kendte maleri, der forestiller Jesus på korset, og hvor blodet løber fra Hans sår (man kan se billedet, hvis man benytter linket til den originale engelske tekst), blev jeg praktisk talt slået omkuld. Den evige Fader beskuer, at Hans eneste Søns Blod bliver udgydt. Englene er overvældet af det, de er vidner til. Blodet strømmer fra hænder, fødder og den åbne side på Den Korsfæstede. Jesu Moder, hende, der er det fuldendte billede på Kirken, løfter sine hænder for at tage imod den højrøde blodstråle, der udspringer fra Hans Hellige Hjertes indre. Under korset er der et blodhav, Blod til at tvætte verden ren for enhver synd, overtrædelse og besmittelse. Hvis du ønsker at forstå den fulde betydning af Det dyrebare Blod, så henvend dig til Lammets Moder.

Præsterne og Det Dyrebare Blod

”Mit moderlige hjerte længes efter at føre alle mine sønner, der er præster, ind i Jesu nærvær, Det Lam, som har frelst verden ved Sit Blod og tvættet den ren for synd. Mine sønner, der er præster, må være de første til at erfare den lægedom, der er i det Blod, der stammer fra Guds Lam. Jeg beder derfor alle mine sønner, der er præster, om at bære vidnesbyrd om Jesu dyrebare Blod. Hans Blod er i deres hænder, hvor Det renser og giver fornyet styrke til levende og døde.

Benyt Det i forhold til jeres egne sår

”Jeg ønsker, at alle præster må blive opmærksomme på den uendelige værdi og kraft, der ligger i blot én eneste dråbe af min Søns Blod. Tilbed Hans Dyrebare Blod i Hans kærligheds sakramente. Hans Blod blandet med vand flyder uophørligt fra Hans Eukaristiske Hjerte, Det Hjerte, der blev gennemboret af den romerske legionærs lanse for at rense og forny hele Kirken, men i første omgang for at tvætte Hans præsteskab rent og forny det. Når I kommer i nærheden af Hans Eukaristiske tilstedeværelse, vær da opmærksomme på, at Hans Dyrebare Blod strømmer fra Hans åbne Hjerte. Tilbed Hans Blod og benyt Det i forhold til jeres egne sår og sjæle, der er blevet såret”.

Hvor Det end flyder, er der tale om renhed

”Min Søns Blod tvætter rent og bringer lægedom og nyt liv, hvor Det end flyder. Bønfald om at kraften fra Det Dyrebare Blod må komme over jer og alle præster. Når I bliver bedt om at gå i forbøn for sjæle, så påkald Det Dyrebare Blods kraft over dem og før dem frem for Faderen dækket af Lammets Blod”.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 1. juli 2008. Den kan læses på: Feast of the Most Precious Blood – Vultus Christi

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s