Pave Benedikt XVI citerer Skt. Teresia Benedicta

Det er rørende på denne festdag for Skt. Teresia Benedikta af korset at genlæse pave Benedikt XVI’s ord om tilbedelse af det Allerhelligste sakramente:

Eukaristisk tilbedelse er en vigtig måde at være sammen med Herren på. Kirkens skat er Herrens vedvarende tilstedeværelse i Hans sakramente. I én af Sine lignelser taler Herren om en skat, der ligger gemt på en mark, og den, der finder denne skat, sælger alt, hvad han ejer, for at kunne købe denne mark, fordi den skjulte skat er langt mere værd end noget andet. Den skjulte skat, der er et større gode end noget andet, er Gudsriget – det er selve Jesus, som er Riget in persona. I Den hellige Hostie, hvor Han er til stede, findes den sande skat, og det er her, Han altid venter på os. Kun ved at tilbede denne tilstedeværelse lærer vi at modtage Ham på behørig vis. Vi lærer, hvad fællesskab i virkeligheden er, vi lærer ud fra en indre indsigt, hvad Den Eukaristiske fejring er. Jeg vil her citere nogle centrale ord fra Skt. Edith Stein, som er værnehelgen for Europa, og som skrev i ét af sine breve:

Herren er til stede i tabernaklet i Sin guddomelighed og menneskeskikkelse. Han er der ikke for Sig selv, men for os, for det er Hans glæde at være sammen med os. Han ved, at vi, som vi er, har brug for at have Ham personligt nær os. Som følge heraf vil enhver med sunde tanker og følelser i sagens natur drages til at tilbringe tid sammen med Ham, når dette er muligt og så meget som muligt (Gesammelte Werke VII, 136ff).

Lad os elske at være sammen med Herren! For her kan vi tale med Ham om alt. Vi kan for Ham fremlægge vores ønsker, bekymringer, problemer, glæder, taknemmelighed, skuffelser og forhåbninger.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 9. august 2016. Den kan læses på: Pope Benedict XVI quotes Saint Teresa Benedicta – Vultus Christi

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s