Legeme og sjæl

Goddag og velkommen til Vortex, hvor løgne og falskhed bliver opfanget og afsløret. Mit navn er Michael Voris.

I dag er én af de helt specielle festdage for os katolikker, vi fejrer nemlig festen for Vor Moders optagelse i Himlen, den dag hun med sjæl og legeme blev optaget i himlens herlighed.

Skt. Bonaventure har tænkt nærmere over den rolle Vor Frue, Himlens Dronning, spiller i frelseshistorien, og han har følgende at sige:

Som månen, der har placeret sig mellem solen og jorden og på den måde videregiver det lys, den modtager fra solen, på samme måde står Maria mellem Gud og menneskeheden og lader Hans nåde strømme ud over os”.

Maria har altid og på mange måder været et billede på Gud. Hun er den af alle skabninger, der ligner Ham mest.

Gud viser Sig i hendes guddommelige Søn og Dennes lydighed, ydmyghed og kærlighed. Hun er blevet moder til Messias, Kongen, og som moderen til kong David var dronningemoder, således er hun (Maria) ved moderskabets dyd også blevet dronning.

Hun ligner sin Søn på mange måder, og det gælder også i forhold til legemets nedbrydelse i graven.

Sløret løftes for det i den 16. salme i Salmernes Bog. Salmen henviser i sagens natur til Vor Herre, men peger også på dem, der følger Ham og heriblandt Hans moder, som alle slægter vil prise salig.

I et af versene i Salme 16 står følgende: ”Derfor glæder mit hjerte sig, og min sjæl jubler, ja mit legeme skal bo i tryghed. For du vil ikke prisgive mig til dødsriget, dine fromme vil du ikke lade se graven” (Sl: 16: 9-10).

Dette er rettet til alle dem, der dør i Ham, men det gælder i allerhøjeste grad Hans moder, vores dronning, som fortsætter med at give os sin moderlige omsorg, fordi hun ved korsets fod blev moder til os alle.

Som en del af fejringen af denne fest, har vi vedlagt et link (se den engelske tekst), så man kan se en episode af programmet ”The One True Faith”, som stammer fra sæson 8, som vi ganske enkelt har kaldt ”optagelsen i himlen”. Se den alene eller sammen med jeres kære.

I ønskes en glædelig fest for Marias optagelse i himlen.

Gud elsker Jer.

Jeg er Michael Voris

Den engelske udgave af dette manuskript er publiceret på ChurchMilitant.com den 15. august 2013. Det kan læses på: https://www.churchmilitant.com/video/episode/body-and-soul-08-15

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s