Guds Eukaristiske ydmyghed

Det Allerhelligste sakramente er det guddommeliges udtrykte ydmyghed. De, der med værdighed modtager Den hellige Eukaristi, går ind til Guds ydmyghed, for man kan ikke indtage Den ydmyges Brød og samtidig forblive at være hovmodig. Den, der tilbeder det Allerhelligste sakramente, som er guddommelig ydmyghed, drages af Guds lydighed, Gud, som ved et menneskes ord, en præst, der taler og handler i Kristi navn, tilintetgør det lille brøds substans og erstatter det fuldt og helt med Hans guddommelighed forenet med den hellige menneskehed. Hvem kan beskrive Guds Eukaristiske ydmyghed? Ordet blev til kød, fødtes af Jomfru Maria og blev korsfæstet. Han, hvis side blev gennemboret af legionærens spyd, Han, der hvilede i gravens mørke, Han, der opstod fra de døde og sidder i herlighed ved Faderens højre hånd, lige netop her er Han virkelig til stedetavs i Sin skrøbelighed i Den hellige Eukaristis skikkelser og skjult for øjet ikke blot bag sakramentets slør – i brødets skikkelse – men også i Tabernaklet. Dette er Guds ydmyghed, som er skjult for denne verdens kloge og vise hoveder, men åbenbaret for de små børn. Jeg tænker på den hellige Francisco Marto fra Fatima, der, som niårig forstod mysteriet om Den skjulte Jesus, og kun havde ét ønske, nemlig at trøste Ham ved i skjul at være tæt på Tabernaklet. Verden håner i sin dårskab og arrogance Den Gud, der er skjult under brødets skikkelse og hengemt i et skrin. Men dette mysterium følger og fuldender denne forbløffende logik fra Gud, der skjuler Sig i Jomfruens skød og bliver menneske i alt, undtagen synd. Guds Eukaristiske ydmyghed kan ikke adskilles fra Hans Eukaristiske tavshed. Skt. Benedikt forstod dette, for ifølge hans munkeregel er den tavse ydmyg og den ydmyge tavs. Dette forstod (vor) Moder Mectilde også, fordi hun ønskede af sine beneditinerinder, at de havde fokus på tilbedelse, at de skulle ”begrave” sig i Den skjulte Guds stilhed, Den usigelige ydmyge Gud i det Allerhelligste sakramente. Den lille Thérèse forstod det, for hun vidste, at den, der ønsker at finde Jesu skjulte Ansigt først må skjule sig selv. Jesu Eukaristiske Ansigt, Hans skjulte Ansigt, åbenbares kun for dem, der ønsker at skjule sig, for som der står skrevet i salmen: ”Du skjuler dem hos dig, fjernt fra menneskers overgreb; du gemmer dem i din hytte; fjernt fra anklagende tunger” (Sl 31:21). Det sidste, som er den himmelske bryllupsfest, er svær at komme ind til. Den, der tror, at han har fundet (vejen) dertil, vil blive overrasket over at opdage, at der allerede er En, der har indtaget den nederste plads. Uanset hvor lavt vi tror, vi har placeret os, uanset hvor små vi tror, vi har gjort os, uanset hvor meget vi tror, at vi har bestræbt os på at søge det, der skal være vores endelige hvilested, og uanset hvor meget vi har forsøgt på at være ”begravet” i stilhed, så er der en Anden, Den anden, der for altid har gjort krav på den nederste plads, som selvom Han er Den uendelige Gud, Skaberen af alle synlige og usynlige ting, har gjort Sig selv mindre end en krumme fra et stykke brød. Har Han ikke gjort Sig selv til den allersidste ting, der forbliver tilbage, når alle har forladt bordet, hvor det himmelske bryllupsmåltid har fundet sted, nemlig et stykke brød, der gemmes væk? Er Han ikke gået ind i en ubrydelig stilhed, der forbløffer selv englekor og gør, at konger bliver tavse og begynder at tilbede? Man bliver ikke ydmyg ved at stræbe efter at blive det, for al vores stræben bærer præg af en snigende stolthed. Man bliver ikke ydmyg ved at få en ydmyg kropsholdning eller ved ydmyg tale eller endda ved at tænke ydmyge tanker. Hvorfor ikke? Fordi ydmyghed alene hører Gud til, som gjorde ydmygheden til Sin i inkarnationens mysterium, og forsætter med at gøre ydmygheden til Sin egen, og som Han fortsætter med at gøre til Sin egen (og det ofte) i de mystiske ord, der af præsten bliver sagt over et lille stykke brød og en kalk med vin blandet med (lidt) vand: ”Dette er Mit Legeme. Dette er kalken med Mit Blod”. Dette er troens mysterium (Mysterium Fidei): Guds Eukaristiske ydmyghed. Indtag Kristi Legeme og grund over Guds ydmyghed. Drik Kristi Blod, det er en eliksir for dem, der skjuler sig med Kristus i Gud.

Siden inkarnationen, hvor Gud steg ned i Jomfruens moderliv og i lyset af Hans nedstigning i dødsriget, og så ofte Den hellige Messe fejres, hvor Gud stiger ned i Brødets skrøbelige skikkelse og i smagen, duften og fugten af et par dråber vin, har ydmyghed ikke været at finde andre steder. Den mindste og sidste af alle gæsterne er blevet Hostien, og Hostien har gjort Sig selv til Den mindste og sidste af gæsterne. Skælv, for derefter at tilbede Ham og have tilbedt og modtaget Ham, så din sjæl kan blive en trone for Den ydmyge og skjulte Gud, og Hans ydmyghed din største skat. ”Lær af mig for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet” (Matt 11:29), og igen: ”For enhver der ophøjer sig selv, skal ydmyges og den, der ydmyger sig selv skal ophøjes” (Luk 14:11). Adoremus in aeternum sanctissimum et augustissimum Sacramentum.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 2. oktober 2011. Den kan læses på: The Eucharistic Humility of God – Vultus Christi

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s