Løft korset, så det kan ses

Korset er en skændsel, korset er en dårskab for verden.

Desværre skammer alt for mange katolikker sig i dag over det hellige kors. Krucifikser bliver fjernet fra hellige steder. Den hellige Messe beskrives ikke længere, som værende der, hvor offeret på Golgata foregår på ny. I langt større grad betegner man Den hellige Messe som et måltid, som vi er samlet om i venskab og fællesskab. Et kærlighedsoffer, frembærelsen af et offer, omvendelse og anger, disse ting bliver kun meget sjældent nævnt.

Glæde er blevet det foretrukne samtaleemne. Kærlighed er det, alle taler om. Men sandheden er, at den sande og fuldendte glæde finder man ved at tage sit kors op og følge Jesus, men det forsøger man behændigt at se bort fra. Det faktum, at offeret er det centrale i kærligheden, synes at være for svært for folk at kapere.

Men alligevel skal vi huske på, at korset er det centrale mysterium i den katolske tro. ”Men vi prædiker Kristus som korsfæstet”, siger den hellige Paulus, ”en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger, men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og visdom” (1 Kor 1: 23-24).

Ved korset blev døden tilintetgjort, ved korset blev vore synder sonet, ved korset kan vi med kærlig tillid nærme os Gud, som er vores Fader. Uden korset er alt tabt, og verden lider skibbrud. Uden korset er der ingen frelse og intet håb. Korset er virkelig livets træ, og de, der spiser af dets frugt, vil få evigt liv.

Som katolikker bør vi ikke være bange for eller skamme os over korset. Vi må med frimodighed forkynde korset og dets betydning for verden, en verden, der praktiserer afgudsdyrkelse i forhold til behagelighed. Derfor bør vi endnu mere omfavne de kors, vi bliver givet, og tage dem op og følge Kristus med kærlighed, glæde og i tålmodighed og udholdenhed: ”Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene” (Matt 5: 12).

Til jer mænd, på denne dag og hver eneste dag, indbyder Kristus jer til at følge Ham på det hellige kors’ kongelige vej.

Til enhver af os siger Han: ”Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig” (Mark 8: 34).

Ave Crux, Spes Unica – hyld korset, som er vort eneste håb!

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på The Catholic Gentleman, og den kan læses på: https://catholicgentleman.net/2014/09/lift-high-cross

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s