Min ven

Jeg har en usædvanlig ven. Vi blev knyttet til hinanden for mere end 67 år siden. Denne ven har alle de træk, der kendetegner en ven. Han er loyal, og han har aldrig ladt mig i stikken.

Min ven er lynende intelligent. Han skal kun se en ting gang, og så forstår han det med det samme.

Min ven er smuk. Ingen ord kan beskrive det ungdommelige ved hans ansigtstræk. Han bærer på en friskhed som morgenduggen, og i hans øjne ser man en genspejling af Himlen.

Min ven er stærk, intet er for tungt for ham. Intet trætter ham. Intet kan modstå hans kraft.

Min ven er elskværdig, altid i balance med sig selv, uforanderlig, fredelig og beroligende. Hvor end han kommer, trækker han et spor af sindsro og glæde efter sig.

Min ven er taknemmelig, taknemmelig blot for et enkelt ord og gestus. Han husker absolut alt. Det er sket, og jeg frygter, at det er ofte, at jeg har fået ham til at græde. Åh ja han græder, men han tilgiver også, og det trækker ikke ud, og han bærer aldrig nag.

Min ven også læge, og hvilken læge. Han står for behandling og helbredelse af både krop og sjæl.

Han er en eminent psykoterapeut. Han lytter til al min jammer og klage. Han giver mig de bedste råd, man kan tænke sig. Han trøster mig og hjælper mig på fode igen. Han anviser mig den vej, der er bedst at følge. Han bevarer mig fra at tvivle på Guds barmhjertighed.

Min ven er min talsmand, som altid fører min sag med et forsvar for mig. Han fremlægger sagen til min fordel, og han gør det på en så elegant måde, at det må betegnes som engleagtigt.

Når jeg sover, holder min ven vagt. Når jeg våger, våger han sammen med mig, Hvis jeg skal på rejse, er han altid med. (Han er ikke bange for at flyve).

Min vens største glæde, måske har du allerede gættet det, er, når han ledsager mig til alteret, hvor jeg frembærer Det hellige Messeoffer. Der stråler han ganske enkelt. Han står ligesom en diakon ved min side. Han føler sig fuldstændig hjemme i Kirkens liturgi, han kender den ned i mindste detalje. Hans sang er fyldt med indsigt, han bukker sig dybt, han lærer mig, hvordan jeg skal opføre mig i nærheden af Den hellige treenige Gud.

I det øjeblik konsekrationen finder sted, lyser han fuldstændig op med en smuk og ubeskrivelig skønhed. Jeg fornemmer, mens han står ved min side, at han skælver af glæde. Og så bliver han helt stille, han bliver glødende i sin tilbedelse. I netop dette øjeblik er han aldrig alene. Alle hans brødre kommer til stede, og nogle gange fornemmer man svagt et sagte pust af lysets vingefang. De kommer og er alle til stede, og de omgiver alteret, og derpå er de i tilbedelse, tilbedelse og endnu mere tilbedelse.

For min ven er Messen aldrig for lang. Den hellige Messe er det, han holder mest af her på jorden. Han holder allermest Den hellige Messe, derefter tilbedelse af det Allerhelligste sakramente. Han instruerer mig således, at jeg altid har mit fokus rettet mod Tabernaklet.

Åh ja, og så lige en ting mere: min ven nærer stor kærlighed til min moder, Den hellige Jomfru Maria. Han karakteriserer hende som sin dronning og regent. Han minder mig ofte om, at Jesus, mens Han hang på korset, ikke talte til en engel, men til et menneske ”Se, der er din moder”. Når jeg beder til Den hellige Maria, udsender han den dejligste parfume, som er en duft af renhed, ydmyghed og kærlighed, det hele på én gang.

Jeg har her skitseret min ven. Vi har alle en som ham. Elsk disse vore himmelske venner, ær dem, spørg dem til råds, og tak i dag Faderen for, at Han har skænket os dem.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 2. oktober 2019. Den kan læses på: https://vultuschristi.org/index.php/2019/10/my-friend/

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s