Skt. Faustina og ”Barmhjertighedens dør”

Skt. Faustina Kowalska, ”Barmhjertighedens apostel”, hvis fest man fejrer den 5. oktober, var kendt som mystiker, og som en person, der modtog guddommelige visioner. Hendes dagbog ”Divine Mercy in My Soul” er en slags oversigt over den åndelige rejse hendes sjæl blev bragt ud på. Vor Herre gav Skt. Faustina en dyb indsigt i – og forståelse for Guds kærlighed og barmhjertighed, som hun skulle dele med verden. Da pave Frans har udråbt et ”barmhjertighedens år”, som starter den 8. december 2015, vil det væreen fordel, at man læser Skt. Faustinas budskab om barmhjertighed for bedre at kunne forstå betydningen af det kommende (hellige) år.

Vor Herre betonede kraftigt overfor Skt. Faustina, at barmhjertigheden virkeliggøres:

”Jeg kræver (…) barmhjertighedens gerninger, som skal udspringe af kærlighed til mig. Du skal altid og overalt vise barmhjertighed, du må ikke trække dig ud af det, afvise det og heller ikke undskylde dig” (no. 742).

Pave Frans opfordrer os til i dette jubelår at ”forkynde for alle det store mysterium om Guds barmhjertighed, ved at vi fordyber os i Kristi Ansigt”. Ved at udøve de legemlige og åndelige barmhjertighedsgerninger gøres det muligt for os at opfylde Herrens befaling: ”Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger, og priser jeres Fader, som er i himlene” (Matt 5:16). Pave Emeritus Benedikt XVI har sagt: ”Kristi Ansigt er den største åbenbaring af Kristi barmhjertighed”.

”Jeg har altid for mine øjne Hans sorgfulde Ansigt, som er blevet forarmet og vanæret. Hans guddommelige Hjerte er blevet gennemboret af vore synder, og det især ved utaknemmelighed udvist af udvalgte sjæle” (no. 487) – Skt. Faustina.

Dette Jubelår vil også have et kendetegn, en åbning, nærmere betegnet en dør, nemlig barmhjertighedens dør, en hellig dør i Skt. Peters Basilika og ”døre” i andre udvalgte kirker (rundt om i verden), som enhver der passerer ind ad, vil opleve Guds kærlighed, der bringer trøst, tilgivelse og indgyder håb. Skt. Faustina benytter i sin dagbog formuleringen ”barmhjertighedens dør”: ”Mens der endnu er tid, så lad dem benytte min barmhjertigheds kilde (no. 848) …Den, der nægter at passere igennem min barmhjertigheds dør, må passere igennem min retfærdighedsdør” (no. 1146).

Jeg har ofte tænkt over, hvad denne hellige dør og barmhjertighedens ansigt er et billede på, og jeg tror, at de begge er et billede på Jesu Kristi Ansigt. Kirkens ansigt, der fører os til Faderen. Vi går igennem denne dør ved at være disciple, der er hengivet til Det hellige Ansigt, hvor vi ser Jesus i vor næstes ansigt, ved bøn og fordybelse i Jesu sårede Ansigt og ved at fordybe os i Jesu Eukaristiske Ansigt. Også vore ansigter er som en ”dør” til vore hjerter og sjæle, som kan udstråle Jesu Ansigt, altså barmhjertighedens ansigt til andre. Da pave Frans kom til USA talte han til hjemløse i Skt. Patricks Parish i Washington, DC og sagde: ”Jesus fortsætter med at banke på vores dør, og det ved vor næstes (brødre og søstre) ansigter og dem, der er ved vor side”.

”Skriv dette: Inden Jeg kommer som Den retfærdig Dommer, kommer Jeg først som barmhjertighedens Konge” – Vor Herre til Skt. Faustina.

Jubelåret afsluttes den 20. november 2016 på den søndag, hvor vi fejrer Vor Herre, Jesus Kristus, som universets Konge – og Det levende Ansigt, der udtrykker Faderens barmhjertighed (Pavelig skrivelse, Barmhjertighedens Ansigt).

Skt. Faustinas bøn om Guds barmhjertighed for verden.

”Du, Den store barmhjertigheds Gud, Du uendelige Godhed. I dag råber hele menneskeheden fra sin elendigheds dyb til Dig, til Din barmhjertighed, til Din medlidenhed, oh, Gud. Den råber med sin elendigheds vældige stemme. Nådige Gud, forkast ikke bønnen fra denne jords forviste. Oh Herre, Du som er den ufattelige Godhed, Du kender helt og holdent vores elendighed og ved, at vi ikke er i stand til ved egen kraft at hæve os til Dig. Derfor bønfalder vi Dig: Kom os i forkøbet med Din nåde og forøg ustandselig Din barmhjertighed i os, så vi trofast opfylder Din hellige vilje hele vort liv igennem og i dødens time. Lad Din barmhjertigheds almagt beskytte os mod angreb fra fjender som er imod vor frelse, så vi tillidsfuldt, som Dine børn, kan vente på Dit endelige komme, den dag, som Du alene kender. Vi forventer at modtage alt, som Jesus har lovet os, trods al vor elendighed, for vi stoler på Jesus. Gennem Hans barmhjertige Hjerte går vi til himmelen som gennem en åben port (no. 1570).

Den autoriserede udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Illumina Domine den 2. oktober 2015.Den kan læses på: St. Faustina and “The Door of Mercy” – Illumina Domine Blog – Devotion to The Holy Face

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s