Vort liv i Dit Ansigts lys

Samlingen af Skt. Brunos bønner kan ved første øjekast virker mærkværdig, fordi der ikke et eneste sted nævnes noget om det, som han er benådet med: nemlig ensomhed. Man kunne forvente, at der optrådte en bøn med en vis hentydning til ørkenens stilhed og til det liv, som Skt. Bruno levede alene med Gud. I stedet må vi ty til liturgiens tekster, og det, de kan give os:

Sacti Brunónis Confessóris tui, quaesumus, Dómine, intercessiónibus adiuvémur: ut, qui maiestátem tuam gráviter delinquéndo offéndimus, eius méritis et précibus, notrórum véniam consequámur.

Må Skt. Brunos forbøn, Din bekender, hjælpe os, bønfalder vi dig, O, Herre, at vi, der ved så meget synd har fornærmet Deres Majestæt, ved hans fortjenester og bønner må opnå tilgivelse for vore ugerninger.

Hvad er den egentlige betydning i denne bøn? Og hvilken relation har det til Skt. Brunos liv og for den sags skyld dit og mit liv? Vi starter altid ud med, som det er sædvane, at bede om en helgens forbøn. At gå i forbøn betyder bogstavelig talt at sætte sig mellem to parter, at stille sig i midten og være repræsentant for den enes interesser overfor den anden. Vi anerkender derfor, at Skt. Bruno i dag på en særlig måde placerer sig i Kristus og med Kristus, den eneste mægler mellem os og Gud. Skt. Bruno taler til Gud på vores vegne. Han taler vores sag, er repræsentant for vores interesser og er garanten for, at vi opnår himmelske fordele. Derpå vendt mod os, på Guds vegne fortæller Skt. Bruno os, at Gud ser de gode ting, som Han finder passende at give set i forhold til de fordele og bønner, der knytter sig til Hans helgen.

Hvad er det for en særlig nåde, der knytter sig til dagens fest? Det er, hvis vi skal tro Skt. Brunos bønssamling, at vi får tilgivelse for vores ugerninger. Denne bønssamling udtrykker en klar bevidsthed om synd, for den fremlægger følgende, som tager udgangspunkt i den, der på en særlig og alvorlig måde har fornærmet Deres Majestæt ved synd. Der findes ingen små synder. Al synd betragtes som helt igennem ond og alvorlig, fordi den i større eller mindre udstrækning er et udtryk for menneskets hovmod, der i sin trodsighed stikker sit ansigt frem i oprør mod Gud.

”Det er sandt” siger du, ”men hvor kommer Skt. Bruno ind i billedet?” Skt. Bruno er den, der har fremhævet ensomhed, som værende væsentlig. Én af de ting, som ensomhed er med til at skærpe, er vores evne til at se klart. Ensomhed giver os mulighed for at lægge de masker fra os, der skaber forklædninger, der også narrer os selv. Ensomhed tvinger os på en brutal måde til at være hudløst ærlige overfor os selv og at se tingene, som de er og ikke, som vi forestiller os dem, eller som vi ønsker, at de burde være. Det er derfor ensomhed gør folk nervøse og ængstelige. Det er derfor folk ikke kan bære at være uden mobiltelefon, computer, fjernsyn eller anden form for ”gadget”, der gør ”flugten” ind i de sociale medier lettere. Ikke så snart et menneske er alene, begynder det at se sig selv, som det er. Dets synder bliver tydeliggjort. Salme 90 giver en beskrivelse af det, der sker:

Du har stillet vore synder for dine øjne, vore skjulte overtrædelser i dit ansigts lys. Alle vore dage svinder hen i din vrede, vi henlever vore år under suk” (Sl 90:8-9).

Hvis man er alene, og helt uden Kristus, vil man med sikkerhed havne i fortvivlelse. Men er man alene med Kristus, så vil man på trods af ”hjemsøgelsen” af tidligere synder alligevel se lyset fra Kristi Ansigt, der er barmhjertighed, lægedom og håb, og man vil ikke blive efterladt i en tilstand af forvirring. ”Hvem kan udholde den dag, han kommer? Hvem kan bestå, når han viser sig? Han er som ilden i smelteovnen, som den lud, man bruger til blegning” (Mal 3:2).

At befinde sig i syndens virkelighed uden Kristus leder til fortvivlelse. (Det er netop det, der er årsagen til så mange selvmord). Befinder man sig derimod i syndens virkelighed sammen med Kristus, åbnes ens sjæl for barmhjertighed, tilgivelse og en genopretning af uskylden.

Jeg vil fortælle en hemmelighed, som Skt. Bruno kendte til og praktiserede. Når som helst du vælger at gå ind i ensomheden, når som helst du lukker en dør bag dig, slukker lyset, computeren eller telefonen, tag da Maria med dig ind i denne ensomhed. Til dem, der vover sig ind i ørkenens store stilhed, åbenbarer Guds Moder sin Søns Ansigt. Maria er en følgesvend for dem, der nærer frygt for at være alene. Maria uddriver alt det mørke og frygtsomme alle de steder, vi med rette bør frygte at færdes uden hende ved vor side.

Denne aften vil vore skridt lede os til festen for Vor Frue af rosenkransen. Det er den helt rette fest, der følger i kølvandet på festen for Skt. Bruno. Der bør ikke være noget, der skræmmer den, der står ansigt til ansigt med sig selv, bærende på rosenkransen, end ikke de synder, forråelsen af andre samt det vanvid, man har forspildt sin ungdom med eller de tåbeligheder, man har ladet være en del af ens midtlivskrise eller for den sags skyld sine ældre dage. Til det menneske, der holder fast ved sine perler og anråber Guds Moder, er der intet synligt eller usynligt, der kan slukke håbet. Dronningen af den hellige rosenkrans og hendes moderlige nærvær skal være som et skjold for dig, og du skal træde på slangen og balisken (et fabeldyr), og løven og dragen skal du træde under fode, og du skal ikke nære frygt for nattens gru.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 6. oktober 2015. Den kan læses på: Vultus Christ

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s