5 gode grunde til at blive (eller forblive) katolik

Oplever du, at du må gå igennem en prøvelsernes tid rent trosmæssigt? Spekulerer du på, om det er det hele værd? Der venter dig en stor belønning i Himlen, hvis du holder ud til det sidste. Men du kan ikke gøre det på egen hånd, for du har ligesom alle andre brug for Guds nåde. Her følger 5 gode grunde til, at alle burde blive eller forblive katolikker. Disse gode grunde er for dem, der i en periode af deres liv udfordres af mange vanskeligheder eller synes, at deres bønsliv ikke er, som det burde være. Kort sagt det er for dem, der oplever ”sjælens mørke nat”.

1.     Eukaristiske mirakler, tegn og beviser på Kristi gudommelige kraft i den mirakuløse transubstantion

Én af mine ikke-kristne venner karakteriserede de Eukaristiske mirakler, som ”det allerstærkeste bevis på katolsk kristendom”. For os, der ikke er skeptiske, er det let at forstå hvorfor. For dem, der er skeptiske og tvivlende, tjener disse mirakler som overnaturlige tegn. Vatikan I forklarer det således:

For at vores trosunderkastelse skulle være i overensstemmelse med fornuften, var det Guds vilje, at der skulle være en forbindelse mellem Helligåndens (hos mennesket) indre åbenbaringer og Guds ydre åbenbaring, det vil sige guddommelige handlinger, først og fremmest mirakler og profetier, der klart viser Guds almagt og uendelige visdom. Og disse er de sikreste tegn på Guds åbenbaring og kan forstås af alle” (Dogmatic Constitution on the Catholic Faith: Chapter 3, On Faith).

Kristus udførte det enestående mirakel i Lanciano (1), som et tegn til en stakkels præst, der var udfordret af spekulationer vedrørende Eukaristien. Hans spekulationer gik på, om Kristus virkelig var til stede i Eukaristien, som Han havde lovet i Evangeliet. I Sin barmhjertighed valgte Den gode Herre at give svar på den tvivl, der herskede hos denne ”tvivlende Thomas”, og det gjorde Han ved et Eukaristisk mirakel. Dette minder os om Hans post-opstandelse for disciplen Thomas.

Næste gang du deltager i Den hellige Messe eller Eukaristiske tilbedelse, bør du huske på, at den levende Gud virkelig er til stede i Hostien. ”Der er nogen, der tror, fordi de har set. Men salige er de, som ikke har set og dog tror”, dette var ordene fra Vor Herre. At tro uden at have set vil bringe stor belønning i Himlen.

2.     Mariaåbenbaringer – påmindelser fra Himlen fra vor elskede Moder om hendes tilstedeværelse

Ikke-katolikker, herunder ikke-katolske kristne, er blevet katolikker takket være Vor Frue af Fatimas solunder. 70.000 forbløffede øjenvidner (2) så solen bevæge sig, og deres regnvåde tøj tørrede meget hurtigt. Selv den verdslige presse (3) rapporterede om denne hændelse. Disse forbløffende mirakler sker ikke udenfor den katolske tro. De er et tydeligt bevis på en overnaturlig kraft. Fatima er blevet kaldt ”det største offentlige mirakel siden Jesu opstandelse”. Dette er en stor nåde, Gud har ladet tilfalde os.

Til dem, der tvivler på og er skeptiske overfor Fatimaåbenbaringerne og forsøger at bortforklare dem, siger en tidligere russisk ortodoks kristen (4) følgende:

Det, der gjorde, at jeg begyndte at orientere mig mod Den katolske Kirke, var Vor Frue af Fatima. Én af mine venner fortalte om den påvirkning, Fatima havde haft på hendes liv. Hun læste om det, Theotokos havde sagt til børnene om ærbarhed, og det fik hende til at blive mere anstændig i sin påklædning. Hun fortalte mig også om, at hendes præst havde besøgt Fatima, og da han kom tilbage, prædikede han med ildhu om helvedes realiteter. Jeg var af mine andre ortodokse venner blevet fortalt, at Fatima i bedste fald var et svindelnummer og i værste fald af dæmonisk karakter, og derfor besluttede jeg mig for at undersøge sagen nærmere.

Antagelsen om, at Fatima ganske enkelt er et svindelnummer, kan ikke være tilfældet. Der er et mirakel forbundet med disse åbenbaringer, og dette mirakel er blevet bevidnet af tusinder af mennesker, hvoraf mange var ateister, der specifikt var dukket op for at modbevise det, børnene sagde. Skeptikere har argumenteret for, at der var tale om en massehallucination, men kristne bør være skeptiske overfor dette argument. De, der er skeptiske i forhold til Jesu opstandelse, peger på, at der var 500 vidner til stede og henviser til det, der skete i Fatima. Hvis Fatima var en massehallucination, så kunne Jesu opstandelse også have været det. I realiteten er Fatima det offentlige mirakel, der er blevet overværet af flest mennesker siden udvandringen fra Egypten for ca. 3500 år siden.

Fatima er Guds barmhjertighed åbenbaret for en falden verden.

Hver dag, når vi beder Vor Frues rosenkrans, bør vi takke Gud for den nåde, vi er blevet givet ved at være født ind i katolicismen eller senere er konverteret til denne tro. Vores katolske tro er den mest uvurderlige nåde, vi er blevet skænket i vores liv.

Den mirakuløse Tilma (kappe) (5), der kom til at spille en afgørende rolle i Vor Frue af Guadalupes åbenbaringer samt hendes omvendelse af 9 millioner sjæle (6) er endnu et mirakuløst bevis på den katolske tro. Vor Frue er én af de mest succesfulde evangelister. Det er blevet fortalt, (7) at en missionær, den flamske franciskaner Fr. Peter fra Gent, med egne hænder døbte over en million mexicanere. ”Det er tydeligt, at det var ved Guds Hånd, at så mange millioner omvendte sig for at kunne gå ind i Kristi Rige”, skrev Fr. Anticoli, S.J.

”Og når vi tager i betragtning, at der ikke var noget varsel eller anden overnaturlig begivenhed, der kunne tiltrække disse horder af mennesker, altså bortset fra Jomfruens åbenbaringer, kan vi med sikkerhed erklære, at der var apostlenes dronning og Hendes tilsynekomst, der virkede som et kald på indianerne, til at de skulle omvende sig til den katolske tro”.

3.     Det mirakuløse (lig)klæde fra Torino, et kraftfuldt bevis på Vor Herres herlighedsfulde opstandelse

Vi bør ikke glemme de mirakuløse beviser, som Vor Herre har ladet fremstå ved Sin opstandelse, noget der bør virke som trøst og styrke for alle de kristne, der tvivler. Vor Herre er enestående, når man ser på de mennesker, der nogensinde har eksisteret. De døde alle og forblev at være døde. Det var kun Ham, der døde, for at genopstå i Sin herlighed. Som allerede nævnt ovenfor, var der mere end 500 øjenvidner til denne historiske kendsgerning. Men ligklædet fra Torino er et mirakuløst relikvie, der er et synligt bevis på opstandelsen. En undersøgelse lavet for nylig viser, at der er tale om en meget stor energiudladning, meget kraftigere end nogen laser, der findes i dag, havde kunnet frembringe billedet af Det hellige Ansigt, der er kommet på klædestykket.

”Det ultraviolette lys, der er nødvendigt for at simulere billedet, overstiger det, som ultraviolette lyskilder formår i dag”, siger Di Lazzaro. Det vil kræve ”svingninger med et kortere interval end en fyrretyvende milliarddel af et sekund samt en styrke, der svarer til flere milliarder watt. Hvis de mest avancerede teknologier, der er til rådighed i det 21. århundrede, ikke er i stand til at frembringe et faksimile af billedet på ligklædet, hvordan skulle man da have skabt en forfalskning tilbage i middelalderen”, spørger han.

4.     Helgener og martyrer, der leder til 2,5 milliard kristne

Er du af den opfattelse at kristendommen er ved at gå under, at det er slut og den forsvinder? Det gør den ikke. Det er blevet tid til, at vi ser bredere på den universelle kristendom, nemlig som en verdensomspændende kristendom. Der er, når vi ser på tallene fra 2021 (8) mere end 2,5 milliard mennesker, der bekender sig til kristendommen. Islam figurerer på en anden plads med 2 milliarder troende. Kristendommen forsvinder ikke. Den kommer til at forblive verdens mest populære religion i lang tid fremover. Katolikkerne indtager en første plads med 1,3 milliarder troende foran de andre eksisterende kristne denominationer. Mens den Euro-Amerikanske kristendom er stødt faldende, er den nærmest eksplosiv på den sydlige halvkugle. Det er det, som Phillip Jenkins kalder for ”den næste kristendom”.

Føler du, at du er udfordret grundet din tro? Det er der bestemt også andre, der gør. Ifølge organisationen ”Open Doors” (9) har omkring 340 millioner kristne inden for det sidste år i stor grad oplevet at blive forfulgt eller udsat for forfølgelse.  Vi bør derfor ikke glemme vore brødre og søstre, der lider for Kristi skyld. Vi må bede for – og trøste hinanden, så vi alle kan se sejre midt i vore lidelser. Ved korset har vi sejret. ”Lider én legemsdel så lider også alle de andre. Bliver én legemsdel hædret, så glæder også alle de andre sig” (1 kor 12:26).

Vi bør vise respekt for alle kristne, der lider, ligesom vi respekterer soldater, der går døden for deres land. Men blot for at fremhæve det endnu engang, katolicismen har enestående helgener og martyrer som for eksempel Skt. Padre Pio (10).

En helgen, ”der var blevet korsfæstet med Kristus”, og som på mirakuløs og mystisk vis bar Jesu sårmærker var Skt. Padre Pio, og han gjorde dette ligesom andre helgener før ham. Skt. Catherine af Siena, Frans af Assisi og Skt. Padre Pio led det hvide martyrium ligesom apostlen Johannes. Han led mere end nok til at være martyr, og hans frivillige accept af at gennemgå lidelse gav stor nåde til Kirken.

Den hellige Paulus fremhæver et lignende princip i følgende skriftsted: ”Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer; og hvad der mangler af Kristi trængsler, udfylder jeg med min egen krop for hans legeme, som er Kirken” (Kol 1:24).

Hvor finder man i dag eksempler som Skt. Padre Pio? Dette er din chance og dit valg, hvis du ønsker at være Skt. Pios åndelige søn eller datter og blive som ham.

5.     Herlighedens krone, der venter dig i Himlen

Denne krone er garanteret dem, der holder ud. ”Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham” (Jak 1:12).

Skt. Padre Pio var kendt for at bede 200-250 dekader af rosenkransen hver dag (11). 250 dekader! Det bør ikke overraske nogen, at han blev en helgen. Og han blev ved med at gøre dette i over 50 år. Hvis du ønsker at blive en helgen, kan du gøre det ved at bede rosenkransen, som han gjorde.

Skt. Montfort skriver følgende:

Vi bør gøre dette, så vi selv kan tage imod tre kroner fra Jesus og Maria. Den første krone er for det, vi har ”optjent” igennem vort liv, den anden krone er en fredskrone ved vor død, og den tredje er en herlighedskrone i Himlen.

Hvis du vedholdende beder rosenkransen, indtil din død, forsikrer jeg dig, at uanset hvor meget synd, du har begået, ”skal (du) få herlighedens uvisnelige sejrskrans” (1 Pet 5:4) … ”lad intet frarøve dig din krone”: Pas på, at din krone ikke bliver stjålet af nogen, der har været mere vedholdende, når det gælder at bede den hellige rosenkrans. Det er ”din krone”. Den Almægtige Gud har udvalgt den til dig, og du har allerede vundet den halvt ved hjælp af rosenkransen, som du behændigt har bedt. Desværre kan en anden ”overhale” dig i dette løb, én, der har ydet en større indsats og været trofast i sin gerning. Vedkommende kan muligvis vinde den krone, der burde være din, fordi vedkommende var vedholdende i sin rosenkransbøn og gode gerninger. Alt dette kan blive en realitet, hvis du begynder at ”slappe af” i forhold til dit løb, som ellers er gået så godt indtil nu: ”Dit løb var godt, men hvem hindrede dig? Hvem var det, der forhindrede dig i at modtage rosenkransens krone? Ingen andre end dem, der står som fjender i forhold til den hellige rosenkrans, og dem er der mange af.

Vor Herre sagde: ”Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans” (Åb 2:10). Gør krav på dette løfte. Se frem til det med et glædens håb og nidkær forventning. Hvis vi er trofaste indtil døden, vil Vor Herre ifølge Sit løfte give os livets krone.

Dette burde gøre os glade. Vi har i sandhed noget herlighedsfuldt at se frem til. Lad os gennemføre de 9 første fredage til Det Hellige Hjerte, de 5 første lørdage til Det Ubesmittede Hjerte og den helt fantastiske dobbelte novene til de to hjerter (12). Lad os gøre alt dette og hver dag bede rosenkransen og bære skapularet. Derpå ved vi, at vi vil dø i nådens stand og modtage sakramenterne, der knytter sig til livets afslutning og gå til Himlen. Vi burde leve et velsignet og lykkeligt liv, hvor vi forventer dette.

Og skal vi evangelisere? Selvfølgelig skal vi det. Man siger jo, og vi tror med fromhed på det, at hver eneste sjæl, vi hjælper til Jesus, vil være som en smuk juvel på vores evige krone. At tænke sig dette, bør motivere os til at bringe ”mængder af sjæle” til Jesus, mens vi er i live. Ethvert arbejde, der er godt udført i troen på Kristus og ved Guds nåde, fortjener en evig belønning. Vi er i sandhed velsignede.

Henvisninger

1: Eucharistic Miracle of Lanciano (therealpresence.org)

2: Meet the Witnesses of the Miracle of the Sun: John M. Haffert, Canon Galamba de Oliveira, Raymond E. Drake: 9781877905353: Amazon.com: Books

3: Our Lady Of Fatima: The October Apparition And The Miracle Of The Sun | The Wanderer Newspaper (thewandererpress.com)

4: Why I Converted from Orthodoxy – Clarifying Catholicism

5: Our Lady’s image on the Tilma | Our Lady of Guadalupe (olg.cc)

6: Our Lady of Guadalupe (olrl.org)

7: Our Lady of Guadalupe (olrl.org)

8: Status-of-Global-Christianity-2021.pdf (gordonconwell.edu)

9: Christian Persecution | Statistics & Solutions | Open Doors – Open Doors USA

10: Padre Pio | Italian priest and saint | Britannica

11: Padre Pio, Our Lady, and the Holy Rosary – The Marian Room

12: America Needs FatimaThe First Saturday Devotion – Our Lady’s Blue Army og The 33 Promises – The Double Great Novena (google.com)

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er skrevet af Nishant Xavier og publiceret på OnePeterFive den 16. september 2021. Den kan læses på: 5 Good Reasons to Become (or Remain!) a Catholic Christian – OnePeterFive

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s