Hvad betyder et navn?

Enhver kvinde, der er på vej til at bliver mor, udarbejder alenlange lister over navne, der synes passende i forhold til det kommende barn, og hun gør det, fordi hun ved, hvor vigtigt det er at vælge det helt rigtige navn. Navnet skal rumme en betydning og kaste lys over den person, der bærer det. At vores navn er forbundet med vores ansigt danner grundlaget for relationen til andre. Når vi fortæller, hvad vi hedder og samtidig vender vores ansigt mod andre, giver vi noget af os selv. Dette gælder også for Gud.

Det hebræiske ord for navn er ”shem” og for ansigt er det ”panim”. Begge disse ord beskriver (på hver deres måde) en relation. Faktisk betyder ”panim” at se Guds Ansigt, men det kan også betyde Guds nærvær. Gud har altså et Ansigt og et Navn! Åbenbaringen af Guds Ansigt antog en ny og smuk form, da Gud blev menneske i personen Jesus Kristus, hvilket pave emeritus Benedikt XVI har fremdraget. Som fuldstændig Gud og fuldstændig menneske gav Kristus os et menneskes ansigt, der åbenbarede Guds Ansigt. Benedikt XVI siger: ”Mens vi også søger efter andre tegn og undere, synes vi ikke at ane, at Han er det egentlige tegn, nemlig Gud i kødets skikkelse. Han er universets største mirakel: Al Guds kærlighed skjult i et menneskeligt hjerte og i et menneskeligt ansigt”. Guds Søn blev menneske, og Han blev givet navnet, Jesus. Den, der ”frelser sit folk fra synd”. Ved Sit Ansigt og Sit Navn giver Han Sig til os.

Der er en direkte forbindelse mellem Det Hellige Ansigt og Guds Navn. Jesus viser os Faderens Ansigt, da Han siger til Sine disciple: ”Den, der har set mig, har set Faderen”. Jesus gør os også bekendt med Guds Navn, for som Han sagde ved Den sidste Nadver, da Han bad til Sin Fader: ”Jeg har gjort dit navn kendt for dem”. Udtrykket ”Guds Navn”, betyder Gud som Den, der er iblandt menneskene. Hans Navn er et konkret tegn på Hans eksistens.

Da der eksisterer denne dybe forbindelse mellem vores relation til Gud og Hans Navn og Ansigt, afspejles de synder, der begås mod denne relation til Ham, i Jesu Kristi Ansigt. Når et menneskes navn bagvaskes og udsættes for hån, bliver disse fornærmelser reflekteret i dette menneskes ansigt. Sådan var det også under Jesu lidelser. Vor Herres Ansigt blev nemlig udsat for slag, så det blev blodigt, og samtidig blev Det mishandlet og spyttet på. Hvordan kommer synd begået mod vores personlige relation til Gud til syne i Hans Ansigt? Vores synder bliver synlige i Hans Ansigt ved blasfemi, ateisme, en manglende respekt for Gud i det, der er helligt, når vi ser bort fra søndagen som en hellig dag, og når vi udtrykker had mod Guds Kirke. Disse former for uværdighed, der kommer til udtryk som lidelse i Vor Herres Ansigt, er en manifestation på den mest alvorlige form for synd, fordi den begås mod selve Gud.

Den skade, som vore synder har gjort på vores relation til Gud, afspejles i Jesu Kristi Ansigt. Derfor er hengivenhed og sonebod i forhold til Det Hellige Ansigt, det rette at gøre for at udbedre det, vi har gjort. Ved bøn og sonebod gør vi det, som Veronica gjorde (da hun mødte Jesus på korsvejen). Veronica er det forbillede, vi bør følge, når det gælder sonebod. For ved vores handling tørrer vi Jesu Ansigt og genopretter Hans hellige Navns værdighed. Og på en vis måde vil vi med vores handlinger være med til at reparere på menneskehedens relation til Gud.

Den autoriserede udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Illumina Domine den 24. august 2015.Den kan læses på: What’s in a name? – Illumina Domine Blog – Devotion to The Holy Face

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

SvarVideresend

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s