Hvad ER det for et Barn?

Goddag og velkommen til Vortex, hvor løgne og falskhed bliver opfanget og afsløret. Mit navn er Michael Voris.

I løbet af disse juledage kan det være en god ide nærmere at overveje Hvem, Vor Herre er. Da Han kom til os, som barn, var Han ikke bestemt til kun at være et barn. Han kom ikke til verden blot for at være et barn.

Hans guddommelige natur stammede fra Hans Faders evige rige, og Hans menneskenatur havde rod i Hans jødiske ophav.

Han havde ædelt blod i Sine årer, og det havde Han, fordi Han blev født af en Jomfru, hvis slægt gik tilbage til den store jødiske kong David. Dette er en kendsgerning, og samtidig et krav, som det jødiske folk ville fremsætte, for at de kunne tro på, at Han var Messias.

Vor Herre benægtede aldrig, at Han var af kong Davids æt, men Han var meget omhyggelig med at gøre det klart, at det, at Han var af kongelig slægt, ikke var et udtryk for den relation, der er mellem Ham og Hans evige Fader.

Mattæus skrev sit evangelium specifikt rettet til jøderne, og her gjorde han nøje rede for den lighed, der er mellem menneskets skabelse i 1. Mosebog og begyndelsen og begrundelsen for det nye menneske samt et helt andet menneske med udgangspunkt i Det Nye Testamente.

Det Barn, vi møder i julekrybben, er i realiteten en ny begyndelse.

Ved at gennemgå dette Barns slægtled, viser Mattæus os i sit evangelium, at Det nedstammer fra det udvalgte folk og dermed er søn af Abraham og søn af kong David.

Lukas skrev sit evangelium målrettet til hedningerne, og her åbenbarer han, at Jesu familie har rødder tilbage til Adam. Lukas har ønsket, at Jesus i Sin menneskenatur blev forklaret gennem Sit familiære ophav.

Og så er der Johannes Evangeliet.

Johannes tog det nye menneskes moder/Den nye Messias moder til sig, og i samværet med hende fik han indsigt i, hvad det vil sige at være fuld af nåde og det at være moder til selve Nåden. Johannes gør rede for i sit evangelium, at dette Barns slægtled ikke kun går tilbage til kong David, men også kan føres tilbage til Abraham og endda til før Adam. Yderligere var dette Barn ikke kun det nye menneske, Det kom også fra lyset.

Dette Barn var ikke del af lyset, Det var lyset. Det er kilden til den måde, verden er ordnet på, og Det er den visdom, hvorfra alt er blevet skabt. Den betegnelse grækerne benytter om denne visdom er Logos, og den term, der benyttes i Johannes Evangeliet er Ordet.

Adam, Abraham og kong David er udgået fra dette Barn. Dette Barn er i slægt med Adam, Abraham og kong David, men Det gik forud for dem.

Dette Barn er begyndelsen og slutningen på menneskeheden. Dette Barn er Den første fødte, ikke kun af Jomfruen, der bragte Ham til verden, men Han er Faderens første- og eneste Søn, som kom til verden, før alt blev til.

Man kan derpå spørge: Hvad er det for et barn? Dette Barn er Ordet, Det Ord, som var hos Gud, og var Gud, Den Gud, der er begyndelsen.

I en helt enkel krybbe hvilede Evigheden, kommet til verden i en by, hvis navn er ”Brødets Hus”. Dette barn blev menneske for at give os Sit kød i brødets skikkelse, så vi må leve i Ham og dermed i lyset.

Fra alle os her på ChurchMilitant.TV og St. Michael’s Media, ønskes I en hellig og glædelig jul.

Gud elsker Jer.

Jeg er Michael Voris

Den engelske udgave af dette manuskript er publiceret på ChurchMilitant.com den 21. december 2012. Det kan læses på: https://www.churchmilitant.com/pdf/vort-2012-12-21.pdf

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s