Barmhjertigheds time

”Hver gang du hører uret slå tre, skal du fordybe dig helt i min barmhjertighed ved at tilbede og lovprise den; nedfald Dens almagt til hele verden, men specielt for de arme syndere, for på dette tidspunkt står den på vid gab for enhver sjæl (1572). Det er den store barmhjertigheds time for hele verden” (1320).

Herren Jesus ønsker, at øjeblikket for Hans død på korset (klokken tre om eftermiddagen) hver dag skal æres. ”I dette øjeblik – som Han sagde – blev nåden til for hele verden. Barmhjertigheden besejrede retfærdigheden” (1572). Han ønsker, at man i denne time overvejer Hans smertefulde lidelse, for på dette tidspunkt åbenbarede sig Guds kærlighed til menneskene, og tilbeder og lavpriser Guds barmhjertighed og for Kristi lidelsers fortjenesters skyld nedkalder nådegaver, nødvendige for sig selv og hele verden, og specielt for syndere.

”Du skal i denne time sørge for – belærer Han sr. Faustyna – at holde korsvejsandagt, så vidt dine forpligtelser tillader dig det; og hvis du ikke kan holde korsvejsandagt, så kom i det mindste for et øjeblik til kapellet for at ære mit Hjerte, som er i det Allerhelligste Sakramente, fuldt af barmhjertighed; og hvis du ikke kan komme i kapellet, skal du der hvor du er, i det mindste for et meget kort øjeblik, fordybe dig i bøn” (1572).

”Denne er timen – som Herren Jesus har forjættet – hvor du kan bede om alt til dig selv og til andre (1572). Jeg vil ikke nægte sjælen noget, når den beder mig for min lidelses skyld” (1320).

En bøn i Barmhjertighedstimen er tæt forbundet med klokken tre om eftermiddagen, og denne bøn skal rettes til Jesus; i forbønnerne skal man appellere til værdien og fortjenesterne af Hans smertefulde lidelse.

Bønner i Barmhjertighedstimen

Oh Blod og Vand, som flyder fra Jesu Helligste Hjerte som barmhjertighedskilden for os – jeg stoler på Dig (187).

* * *

Oh Jesus, Du har påtaget dig denne forfærdelige lidelse af kærlighed til os. Et eneste suk fra Dig kunne have forsonet os med Din Faders retfærdighed, og Din fornedrelse bliver ene og alene Din barmhjertigheds og Din ufattelige kærligheds værk. (…). I det øjeblik Du døde på korset, skænkede Du os det evige liv; da Du tillod, at Din helligste side blev åbnet, gjorde Du Barmhjertighedens uudtømmelige kilde tilgængelig for os; Du gav os det mest værdifulde, Du havde, nemlig Blodet og Vandet fra Dit Hjerte. Det er Din barmhjertigheds almagt, derfra tilflyder al nåde (1747).

* * *

Jesus, Evige Sandhed, vort Liv, jeg anråbet og tigger Dig om Din barmhjertighed til de stakkels syndere. Min Herres allersødeste Hjerte, fuldt af miskundhed og uudgrundelig barmhjertighed, jeg beder til Dig for de arme syndere. Oh Helligste Hjerte, barmhjertighedens kilde, hvorfra stråler af ubegribelige nådegaver strømmer ud over hele menneskeslægten, jeg bønfaldet Dig om lys til de stakkels syndere. Oh Jesus, ihukom Din bitre lidelse og tillad ikke, at sjælene går fortabt, de som blev frelst ved Dit så dyrebare helligste Blod.

Oh Jesus, i betragtning af Dit Blods vældige pris, fryder jeg mig over dens størrelse, for en dråbe havde været tilstrækkelig for alle syndere (. . . ). Oh, hvilken glæde brænder i mit hjerte når jeg ser Din ufattelige godhed, oh min Jesus. Jeg ønsker at bringe alle syndere til Dine fødder, for at de kan lovprise Din barmhjertighed i al evighed (72).

* * *

Oh, Jesus, udstrakt på korset, jeg bønfalder Dig, skænk mig den nåde, at jeg altid, overalt og i alt trofast opfylder Din Faders herligste vilje. Men hvis Guds vilje skulle synes at være mig for hård og vanskelig at udføre, så beder jeg Dig, Jesus, lad styrke og kraft tilflyde mig fra Dine sår, og mine læber skal gentage: Lad Din vilje ske, oh Herre.

Oh, verdens Forløser, som i Din kærlighed vil menneskenes frelse, Du glemmer Dig selv i de forfærdelige lidelser og kvaler og tænker på sjælenes frelse – barmhjertigste Jesus, giv mig den nåde at glemme mig selv, så jeg udelukkende lever for sjælene og hjælper Dig i frelserværket, ifølge Din Faders helligste vilje (1265).

* * *

Du døde, Jesus, men for sjælene udsprang en livskilde. Et Barmhjertighedshav åbnede sig for hele verden. Oh livets kildevæld, Guds uudgrundelige barmhjertighed, omfavn hele verden og udøs dig over os (1319).

Udskrifter af den lille bog “Jesus, jeg stoler på dig”

Redigeret af Karen og Andreas Grzelak

……………………………………………….

Jesus sagde til Den hellige Fatustina: ”Jeg kræver (…) barmhjertighedens gerninger, som skal udspringe af kærlighed til mig. Du skal altid og overalt vise barmhjertighed, du må ikke trække dig ud af det, afvise det og heller ikke undskylde dig. Jeg giver dig tre måder at udøve barmhjertighed over for din næste på: For det første: Gerning; For det andet: Ord; – For det tredje: Bøn. I disse tre trin indeholdes barmhjertighedens fylde, og er et uigendriveligt bevis på kærligheden til mig På denne måde lavpriser og ærer sjælen min barmhjertighed” (742)

Kirken lærer os at:

De syv legemlige barmhjertighedsgerninger er

 1. Mætte de sultne
 2. Give de tørstige noget at drikke
 3. Klæde de nøgne
 4. Tage sig af de fremmede
 5. Befri de fangne
 6. Besøge de syge
 7. Begrave de døde

De syv åndelige barmhjertighedsgerninger er

 1. Formane syndere
 2. Belære de uvidende
 3. Vejlede de tvivlende
 4. Trøste de bedrøvede
 5. Lide uret med tålmodighed
 6. Være parat til at tilgive
 7. Bede for levende og døde