Billedet af Guds Barmhjertighed

Billedets oprindelse forbindes med Søster Faustynas vision, som hun fik den 22. februar 1931 i Plock, hvor Kristus udtrykte ønske om, at et sådant billede skulle males og med ordene “Jesus, jeg stoler på Dig” som påskrift.
Billedet fremstiller den opstandne Kristus, som bærer korsfæstelsens sårmærker på sine hænder og fødder. Fra det gennemborede Hjerte, usynligt på billedet, udgår to stråler: en rød og en bleg. Da Herren Jesus blev spurgt om deres betydning, forklarede Han: ”Den blege stråle betyder vand, som retfærdiggør sjælene; den røde stråle betyder blod, som er sjælenes liv. Disse to stråler udgik fra min barmhjertigheds inderste væsen, dengang mit døende Hjerte blev åbnet med lansen” (299). For at sige det anderledes, betyder disse stråler Kirkens hellige sakramenter og også Den hellige Kirke, født af Kristi gennemborede side, – og Helligåndens nådegaver, hvor vandet er deres bibelske symbol. ”Lykkelig er den der lever i deres skygge- sagde Jesus – for Guds retfærdige hånd skal ikke nå ham” (299).
Billedet viser altså Guds store barmhjertighed, som fuldt ud blev åbenbaret i Kristi Påskemysterium, og som på den mest frugtbare måde bliver udøvet i Kirken gennem de hellige sakramenter. Billedet skal opfylde rollen af et kar til at øse nådegaver med, og er samtidig et tegn, som påminder de troende om
nødvendigheden af at have tillid til Gud og have barmhjertighed over for deres næste. Ordene, som står som påskrift: Jesus, jeg stoler på Dig, fortæller om tillidsforholdet. ”Billedet – sagde Herren Jesus – skal erindre om min barmhjertigheds forlangende, for selv den stærkeste tro hjælper ingenting uden gerninger ”(742).
At ære dette billede består af en tillidsfuld bøn forbundet med barmhjertighedsgerninger. Hvis billedet æres netop på denne måde har Herren Jesus tilknyttet følgende forjættelser: Frelsens nådegave, store fremskridt i stræben efter den kristne fuldkommenhed, nåden af en lykkelig død og alle andre nådegaver og timelige goder, som barmhjertige mennesker tillidsfuldt vil bede Ham om.
”Jeg rækker menneskene et kar – sagde Herren Jesus til Søster Faustyna – som de skal komme til barmhjertighedens kilde med for at øse nådegaver; karret er dette billede med påskriften: Jesus, jeg stoler på Dig (327). Ved dette billede vil jeg give sjælene mange nådegaver, derfor skal enhver sjæl have adgang til det (570). Jeg lover, at enhver sjæl, der ærer dette billede, ikke fortabes. Jeg lover også sejr over fjender allerede her på jorden, og særligt i dødens time. Jeg selv vil forsvare den som min egen ære” (48).
”Barmhjertighedens flammer brænder i mig, jeg vil øse dem ud over menneskesjælene. Oh, hvilken smerte bereder de mig, når de ikke vil tage imod dem (…). Sig til den lidende menneskehed, at den skal klynge sig til mit barmhjertige Hjerte, og jeg vil fylde den med fred (1074). Mennesket finder ikke ro så længe det ikke med tillid vender sig til min barmhjertighed” (300).
”Fortæl verdenen om min barmhjertighed, lad hele menneskeheden lære min uudgrundelige barmhjertighed at kende. Det er et tegn på de sidste tider, efter dette vil retfærdighedens dag komme. Så længe der endnu er tid, skal de flygte til min barmhjertigheds kilde, lad dem benytte sig af blodet og vandet som sprang for dem (848). Først åbner jeg min barmhjertigheds dør på fuld gab, inden jeg kommer som den retfærdige Dommer. Den som ikke vil gå igennem barmhjertighedens dør, bliver nødt til at gå igennem min retfærdigheds dør” 1146).