Fatima-bønnen

Min Gud, jeg tror på Dig; jeg tilbeder Dig; jeg håber på Dig og jeg elsker Dig. Jeg beder Dig om tilgivelse for alle dem, der ikke tror på Dig, ikke tilbeder Dig, ikke håber på Dig og ikke elsker Dig.

Helligste Treenighed, Fader, Søn og Helligånd, jeg tilbeder Dig af hele mit hjerte og jeg opofrer dig Vor Herre Jesu Kristi dyrebare legeme, blod, sjæl og guddommelighed, der er til stede i alle tabernakler verden over, til sone for de krænkelser, helligbrøde og ligegyldighed, hvormed han bliver såret. Og ved hans allerhelligste uendelige fortjenester og Marias reneste hjertes forbøn beder jeg dig om de arme synderes omvendelse.

Amen