Koronka

Herren Jesus har dikteret denne bøn til Søster Faustyna i 1935 i Wilno. I de efterfølgende åbenbaringer viste Han hende dens værdi og virke, og overdrog hende de forjættelser, som er knyttede dertil.

I denne bøn opofrer vi til Gud Fader Jesu Kristi “Legeme og Blod, Sjæl og Guddom”, vi forenes med Hans offer, opofret på korset for verdens frelse. Ved at ofre Gud Fader Hans “Højtelskede Søn”, appellerer vi til Ham med det stærkeste argument om at blive bønhørt. Vi beder om barmhjertighed “for os og for hele verden”. Ordet “os” betyder den person som beder “rosenkransen” og de personer man ønsker eller er forpligtet til at bede for. Og “hele verden” – betyder alle mennesker som lever her på jorden og de lidende sjæle i skærsilden. Når vi beder denne “rosenkrans”, udfører vi en kærlighedsgerning, som – foruden tillid – er en absolut betingelse for at modtage nådegaverne.

”Ved at bede denne rosenkransbøn – forjættede Herren Jesus – behager det mig at skænke dem, der beder denne rosenkransbøn alt, hvad de beder mig om (1541) og tilføjede: Hvis det der bedes om er i overensstemmelse med min vilje” (1731). Detaljerede forjættelser vedrører dødens time: At bliver skænket en god og rolig død. Disse nådegaver kan ikke kun opnås af dem, der selv beder med tillid og udholdende beder denne rosenkransbøn til Guds barmhjertighed, men også af de døende, når andre ved deres side beder denne rosenkransbøn. Præsterne – sagde Jesus – skal række den til synderne, som den sidste redningsplanke. Selv om han skulle være den mest forhærdede synder, hvis han bare en gang beder denne rosenkransbøn, bliver han min uendelige barmhjertigheds nådegave forundt (687). – I det mindste en gang, – men med en holdning i overensstemmelse med Sønnens indhold, og først og fremmest i tro, tillid og ydmyghed, og med en ærlig og dyb anger over sine synder.

”ROSENKRANS” TIL GUDS BARMHJERTIGHED (Koronka)

(bedes med en almindelig rosenkrans i hånden)

Begynd med:

Fader vor! Du, som er i Himlen. Helliget vorde dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden. Giv os i dag vort daglige brød. Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Amen.

Hil dig, Maria, fuld af nåde! Herren er med dig! Velsignet er du iblandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, Jesus.

Hellige Maria, Guds Moder! Bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen.

Jeg tror på Gud Fader den Almægtige, Himlens og jordens Skaber, og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet; som nedfor til dødsriget, opstod på den tredje dag fra de døde, opfor til Himlen, sidder ved Guds Faders, den Almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme igen for at dømme de levende og de døde. Jeg tror på Helligånden, Den hellige katolske Kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.

På de store perler:

Evige Fader, jeg frembærer for Dig Din højtelskede Søns, vor Herres Jesu Kristi Legeme og Blod, Sjæl og Guddom, til sone for vore og for hele verdens synder (1 gang).

På de små perler:

For Hans smertefulde lidelses skyld hav barmhjertighed med os og med hele verden (10 gange).

Afslutning: Hellige Gud, Hellige Stærke Gud, Hellige Udødelige Gud, forbarm dig over os og over hele verden (3 gange).